Kennisbank

Hoshin Kanri

Wat is Hoshin Kanri?

Hoshin Kanri, ook bekend als Hoshin Planning of Policy Deployment, is een strategisch managementmethodologie die oorspronkelijk uit Japan komt. Het is ontworpen om bedrijfsstrategieën en doelstellingen effectief te implementeren met een focus op continue verbetering en operationele uitmuntendheid.

Hoe Hoshin Kanri Werkt:

  • Jaarlijkse Planning: Het proces begint jaarlijks met het bepalen en verfijnen van de langetermijnvisie en doelstellingen van de organisatie.
  • Top-down Benadering: Het start met het vaststellen van primaire strategische doelstellingen door het hoger management, die de richting en prioriteiten voor de organisatie uitzetten.
  • Vertaling naar Actieplannen: De strategische doelen worden omgezet in gedetailleerde actieplannen op verschillende operationele niveaus, inclusief de benodigde initiatieven, projecten en taken.
  • X-matrices: Deze tool illustreert de samenhang tussen strategische doelen en operationele actieplannen, wat helpt bij het visualiseren van de verbindingen tussen doelstellingen en specifieke acties.
  • PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act): Dit kernonderdeel van continu verbeteringsmanagement wordt gebruikt voor regelmatige evaluatie en bijstelling van plannen.
  • Periodieke Reviews: Regelmatige beoordelingen en aanpassingen waarborgen de voortgang naar de doelstellingen en stellen strategieën bij indien nodig.
  • Betrokkenheid van Medewerkers: Het proces moedigt actieve deelname van alle organisatieniveaus aan, zodat iedereen begrijpt hoe hun werk bijdraagt aan de grotere strategische doelen.

Toepassingen en Voordelen:

Hoshin Kanri is bijzonder effectief in combinatie met Lean en Six Sigma methodologieën binnen organisaties die streven naar operationele uitmuntendheid. Het helpt bedrijven om:

  • Strategische Focus: Zorgt ervoor dat alle inspanningen en middelen zijn gericht op de belangrijkste zakelijke doelstellingen.
  • Operationele Uitmuntendheid: Bevordert een cultuur van transparantie, strategische coherentie en verbeterde operationele prestaties door heldere mechanismen voor strategie-uitvoering en continue evaluatie.

Door deze gestructureerde aanpak kunnen organisaties hun strategische plannen niet alleen effectief implementeren maar ook continu aanpassen en verbeteren, wat leidt tot significante verbeteringen in zowel efficiëntie als effectiviteit.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank