Kennisbank

Hoshin Planning

Wat is Hoshin Planning?

Hoshin Planning, ook bekend als Hoshin Kanri, combineert twee Japanse termen: “Hoshin” wat kompas betekent en “Kanri” wat beleid of sturing aanduidt. Dit strategische planningsproces dient als een navigatiehulpmiddel voor organisaties, gericht op het verzekeren van uitlijning en focus op het bereiken van strategische doelstellingen.

Proces van Hoshin Planning:

 1. Doelstelling vaststellen:
  • Aan het begin van het proces bepaalt het topmanagement de primaire strategische doelstellingen van de organisatie. Deze doelen worden idealiter geformuleerd als SMART-doelen, wat staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.
 2. Afstemming binnen de organisatie:
  • Cruciaal is de communicatie van deze doelstellingen naar alle lagen van de organisatie. Het is van belang dat elk lid van de organisatie begrijpt hoe hun dagelijkse werkzaamheden bijdragen aan de overkoepelende doelstellingen.
 3. Implementatie van actieplannen:
  • In deze fase worden concrete actieplannen ontwikkeld die de strategische doelen moeten realiseren. Deze kunnen bestaan uit specifieke projecten en initiatieven die binnen bepaalde tijdsframes voltooid moeten worden.
 4. Monitoring en evaluatie:
  • Het Hoshin Kanri-proces voorziet in regelmatige evaluaties van de voortgang richting de doelstellingen. Dit helpt bij het identificeren van afwijkingen of resultaten die niet overeenkomen met de gestelde doelen. Indien nodig worden aanpassingen gemaakt om weer op koers te komen.

Voordelen van Hoshin Planning:

 • Focus en Uitlijning: Zorgt ervoor dat alle inspanningen binnen de organisatie gericht zijn op gemeenschappelijke doelen.
 • Flexibiliteit: Biedt de mogelijkheid om snel in te spelen op veranderingen in de omgeving of in de organisatie zelf.
 • Betrokkenheid: Verhoogt de betrokkenheid van medewerkers door hen actief te laten deelnemen aan het bereiken van gemeenschappelijke doelstellingen.

Implementatie in de Praktijk:

 • Training: Medewerkers worden getraind in de principes en technieken van Hoshin Planning.
 • Regelmatige Communicatie: Voortdurende communicatie en feedback zijn essentieel om iedereen binnen de organisatie op de hoogte te houden van de voortgang.
 • Technologische Ondersteuning: Het gebruik van projectmanagementsoftware en andere technologische hulpmiddelen kan helpen bij het efficiënt beheren en monitoren van Hoshin-plannen.

Hoshin Planning is een dynamische benadering van strategisch management die continu leren en aanpassen bevordert, waardoor organisaties wendbaar blijven en hun strategische doelen effectiever kunnen realiseren.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank