Kennisbank

House of Quality (HOQ)

Wat is het House of Quality (HOQ)?

Het House of Quality (HOQ) is een integraal onderdeel van Quality Function Deployment (QFD), een methodiek ontworpen om klantbehoeften systematisch te vertalen naar specifieke technische kenmerken van een product. Hier volgt een uitleg over de structuur en functie van het House of Quality:

Structuur van het House of Quality:

  • Klantbehoeften: Aan de linkerkant van het HOQ worden de klantbehoeften en -verwachtingen gelijst. Deze worden verzameld via marktonderzoek, directe feedback van klanten, of andere relevante bronnen.
  • Technische Specificaties: Aan de bovenkant van het HOQ worden technische specificaties of productkenmerken geplaatst die nodig zijn om aan de klantbehoeften te voldoen. Deze kenmerken zijn de technische antwoorden op de klantwensen.
  • Relatiematrix: In het centrum van het House of Quality bevindt zich een matrix die de relatie tussen de klantwensen en de technische specificaties weergeeft. In deze matrix wordt aangegeven hoe goed elke technische specificatie helpt om aan elke klantwens te voldoen.

Functie van het House of Quality:

  • Visualisatie van Relaties: Het HOQ maakt het mogelijk om de relaties tussen wat klanten willen en de technische maatregelen die genomen worden om aan die wensen te voldoen, visueel te analyseren.
  • Prioriteitsstelling: Het HOQ helpt bij het prioriteren van de technische specificaties op basis van hun belang voor de klantwensen. Dit zorgt ervoor dat de meest kritieke aspecten van het productontwerp de nodige aandacht krijgen.
  • Conflictoplossing: Het kan ook helpen bij het identificeren en oplossen van conflicten tussen tegenstrijdige technische specificaties of klantwensen.

Implementatie van het House of Quality:

  • Teamwerk: Het opstellen van een HOQ vereist samenwerking tussen verschillende afdelingen binnen een organisatie, waaronder marketing, ontwerp, engineering en productie.
  • Iteratief Proces: Het ontwikkelen van een HOQ is vaak een iteratief proces waarbij het document verfijnd wordt naarmate meer informatie beschikbaar komt en feedback van het ontwikkelingsteam wordt geïntegreerd.
  • Besluitvorming: De uiteindelijke HOQ dient als een besluitvormingstool die de basis legt voor verdere ontwikkelingsfases van het product.

Het House of Quality is een krachtige tool binnen het kader van Lean Manufacturing en Six Sigma, gericht op het verhogen van de klanttevredenheid door zorgvuldige afstemming van de producteigenschappen met de klantbehoeften.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank