Kennisbank

Impact-Ease Matrix

Wat is de Impact-Ease Matrix?

De Impact-Ease Matrix is een praktisch instrument dat organisaties helpt bij het prioriteren van projecten, beslissingen of initiatieven. Dit gebeurt door deze te beoordelen op twee dimensies: de impact die ze hebben op de organisatie en het gemak waarmee ze geïmplementeerd kunnen worden.

Hoe de Matrix is opgebouwd:

 1. Impact: Deze as beoordeelt het potentiële effect van een initiatief op de organisatie. Dit kan variëren van verbeteringen in efficiëntie en klanttevredenheid tot financiële voordelen.
 2. Gemak: Deze as evalueert hoe eenvoudig of moeilijk het is om een initiatief te implementeren, rekening houdend met factoren zoals kosten, tijd, beschikbare middelen en technische haalbaarheid.

Stappen voor het Gebruik van de Matrix:

 • Opties Identificeren: Begin met het samenstellen van een lijst van potentiële projecten of initiatieven die beoordeeld moeten worden.
 • Impact Beoordelen: Evalueer elke optie op zijn potentieel om significante veranderingen te bewerkstelligen. Dit kan door gebruik te maken van kwantitatieve gegevens of door expertinschattingen.
 • Gemak Beoordelen: Schat in hoe haalbaar het is om elk initiatief te implementeren met de huidige middelen en omstandigheden.
 • Matrix Opstellen: Teken een tweedimensionale matrix en plaats elke optie in een van de vier kwadranten:
  • Hoog Impact / Hoog Gemak: Initiatieven die zowel effectief als relatief eenvoudig te implementeren zijn. Deze hebben de hoogste prioriteit.
  • Hoog Impact / Laag Gemak: Belangrijke initiatieven die uitdagend zijn om te implementeren. Deze vereisen gedetailleerde planning en mogelijk meer middelen.
  • Laag Impact / Hoog Gemak: Minder kritische initiatieven die gemakkelijk te implementeren zijn. Deze kunnen worden uitgevoerd om snelle winsten te behalen.
  • Laag Impact / Laag Gemak: Initiatieven die weinig toevoegen en moeilijk te implementeren zijn. Deze zijn meestal de laagste prioriteit of kunnen worden vermeden.
 • Prioriteiten Stellen: Bepaal welke initiatieven de meeste aandacht en middelen verdienen, beginnend met degenen in het ‘Hoog Impact / Hoog Gemak’ kwadrant.

Toepassingen:

De Impact-Ease Matrix wordt gebruikt in verschillende contexten, van bedrijfsstrategie tot operationeel management en productontwikkeling. Het is een effectief hulpmiddel om te zorgen dat organisaties zich concentreren op wat het meeste waarde biedt, terwijl ze hun middelen efficiënt inzetten.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank