Kennisbank

Is – Is Not Analyse

Wat is de “Is – Is Not Analyse?”

De “Is – Is Not Analyse” is een techniek die gebruikt wordt om problemen te identificeren en te verhelderen. Het helpt bij het nauwkeurig definiëren van een situatie door vast te stellen wat er wel en niet gebeurt rond een specifiek vraagstuk of probleem. Deze analyse is vooral nuttig bij het oplossen van complexe vraagstukken door het bieden van een gestructureerde aanpak om de omvang van een probleem af te bakenen.

Werking van de Is – Is Not Analyse:

 • Doelstelling: De primaire functie is om verwarring te verminderen en te zorgen voor duidelijkheid over wat daadwerkelijk aan de hand is binnen een bepaald proces of probleem.
 • Vragenformulier: De analyse maakt gebruik van een reeks vragen die helpen bepalen wat er gebeurt en wat niet. Typische vragen zijn:
  • Wie is er betrokken bij het probleem?
  • Wat gebeurt er precies?
  • Wanneer doet het probleem zich voor?
  • Waar gebeurt het probleem?
  • Waarom is het een probleem?
  • Hoe vaak en hoeveel gebeurt het?
 • Informatieverzameling: Voor elk van deze vragen worden antwoorden verzameld en ingedeeld in twee categorieën: ‘Is’ (wat gebeurt er wel) en ‘Is Not’ (wat gebeurt er niet). Deze indeling helpt bij het identificeren van de kern van het probleem door irrelevantie te elimineren.
 • Analyse en Interpretatie: De verzamelde informatie wordt geanalyseerd om verschillen en patronen te identificeren die kunnen leiden tot een beter begrip van het probleem. Dit helpt bij het identificeren van de werkelijke oorzaken en bij het ontwikkelen van effectieve oplossingen.
 • Communicatie: De bevindingen van de analyse worden gecommuniceerd met relevante stakeholders. Dit helpt bij het opbouwen van een gezamenlijk begrip en zorgt voor alignment bij het nemen van verdere acties.
 • Actieplanning: Op basis van de analyse worden concrete actiestappen ontwikkeld om het probleem aan te pakken. Deze stappen zijn gericht op het adresseren van de ‘Is’ aspecten en het elimineren of verbeteren van de ‘Is Not’ aspecten.

De “Is – Is Not Analyse” is een waardevol instrument voor teams die werken aan probleemoplossing, kwaliteitsverbetering en projectmanagement. Het biedt een helder kader om de werkelijke staat van zaken te begrijpen en vormt de basis voor systematische verbeteringen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank