Kennisbank

Ishikawa of Visgraatdiagram

Wat is het Ishikawa-diagram?

Het Ishikawa-diagram, bekend als het visgraatdiagram, is een tool voor probleemoplossing die helpt bij het identificeren van oorzaken van een specifiek probleem of effect. Hier volgt een gedetailleerde uitleg over het Ishikawa-diagram:

Structuur van het Ishikawa-diagram

Het diagram is visueel gestructureerd als de graat van een vis. Het hoofdprobleem of effect staat aan het hoofd van de vis, terwijl van daaruit verschillende categorieën van potentiële oorzaken als botten van de graat uitstralen.

Veelgebruikte Categorieën:

 1. Mensen: Invloeden van menselijke acties of vaardigheden.
 2. Methodes: Processen of procedures die in gebruik zijn.
 3. Machines: Apparatuur en technologie betrokken bij het proces.
 4. Materialen: Grondstoffen, componenten of andere inputs.
 5. Milieu: Externe omgevingsfactoren.
 6. Metingen: Gebruikte data of meetinstrumenten.

Toepassing van het Ishikawa-diagram

 1. Probleemdefinitie: Plaats het probleem of effect duidelijk aan het hoofd van het diagram.
 2. Brainstorming: Verzamel met een team mogelijke oorzaken. Dit betreft vaak een interactieve sessie waarbij deelnemers ideeën aandragen die als potentiële oorzaken kunnen dienen.
 3. Categorisatie: Organiseer deze oorzaken onder de relevante categorieën langs de takken van het diagram.
 4. Diepgaande Analyse: Voeg sub-oorzaken toe aan elke hoofdoorzaak om verdere details te onthullen.
 5. Evaluatie: Beoordeel de geïdentificeerde oorzaken om te bepalen welke het meest bijdragen aan het probleem.
 6. Actieplanning: Gebruik de bevindingen om oplossingen te formuleren en implementeer acties om het probleem op te lossen.

Voordelen van het Ishikawa-diagram

 • Visueel Overzicht: Biedt een duidelijk, visueel overzicht van alle mogelijke oorzaken van een probleem.
 • Teamgerichte Aanpak: Bevordert samenwerking en collectief denken binnen teams.
 • Diepgaande Probleemanalyse: Helpt bij het grondig onderzoeken van problemen om de werkelijke oorzaken te vinden.

Het Ishikawa-diagram is een fundamenteel instrument in kwaliteitsmanagement en wordt toegepast voor het systematisch onderzoeken en oplossen van problemen in diverse industrieën. Het helpt teams bij het gericht aanpakken van problemen door een grondige analyse van alle bijdragende factoren.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank