Kennisbank

Kanban

Wat is Kanban?

Kanban, een Japanse term die letterlijk “visueel bord” of “kaart” betekent, is een kernconcept binnen Lean manufacturing dat gericht is op het optimaliseren van de workflow en het elimineren van verspilling. Door gebruik te maken van visuele signalen, helpt Kanban teams bij het beheren van hun werkprocessen en het waarborgen van een efficiënte productiestroom.

Werking van Kanban:

  • Kanban-kaarten: Deze kaarten zijn de sleutelcomponenten van het Kanban-systeem. Elke kaart vertegenwoordigt een taak of productie-eenheid en bevat essentiële informatie zoals het type product, de benodigde hoeveelheid en de bestemming.
  • Visuele Signalen: Kanban maakt gebruik van fysieke of digitale borden waarop de kaarten worden geplaatst. Dit bord visualiseert de verschillende stadia van het productieproces, van start tot voltooiing.
  • Pull-systeem: In tegenstelling tot traditionele push-systemen, waarbij de productie is gebaseerd op voorspelde vraag, gebruikt Kanban een pull-systeem. Dit betekent dat productie wordt getriggerd door werkelijke vraag, wat leidt tot een vermindering van overproductie en overtollige voorraad.
  • WIP-limieten: Kanban stelt beperkingen aan het aantal taken of producten dat in elk stadium van het productieproces in behandeling mag zijn. Deze limieten helpen bij het identificeren van knelpunten en bevorderen een constante doorstroom.
  • Flexibiliteit en aanpassingsvermogen: Het systeem biedt de mogelijkheid om snel te reageren op veranderende klantbehoeften of marktomstandigheden, waardoor de flexibiliteit binnen de productieomgeving wordt vergroot.
  • Continue verbetering: Door voortdurende monitoring en aanpassing van processen streeft Kanban naar continue verbetering van de productie-efficiëntie.

Voordelen van Kanban:

  • Verbeterde efficiëntie: Door de productiestroom visueel te beheren, kunnen teams sneller reageren op problemen en efficiëntieverbeteringen doorvoeren.
  • Vermindering van verspilling: Het pull-systeem van Kanban helpt bij het verminderen van de verspilling van middelen door overproductie te voorkomen en opslagkosten te minimaliseren.
  • Verhoogde productiviteit: Met duidelijke visuele cues en beperkte werk-in-uitvoering, kunnen teams zich beter concentreren op hun taken, wat leidt tot hogere productiviteit.
  • Betere klanttevredenheid: Door te produceren op basis van de actuele vraag, kan Kanban helpen de doorlooptijden te verkorten en de klanttevredenheid te verhogen.

Kanban is een flexibel en krachtig hulpmiddel voor organisaties die streven naar slankere, meer responsieve productieprocessen. Door de principes van Kanban te integreren, kunnen bedrijven niet alleen hun operationele efficiëntie verbeteren, maar ook een cultuur van continue verbetering en klantgerichtheid bevorderen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank