Kennisbank

Kano-analyse

Wat is een Kano-analyse?

Kano-analyse is een model voor productontwikkeling en klanttevredenheid dat helpt bij het categoriseren van klantvoorkeuren in verschillende types van producteigenschappen. Het is genoemd naar de Japanse professor Noriaki Kano die het model in de jaren tachtig ontwikkelde. Het model illustreert hoe verschillende soorten productkenmerken verschillende niveaus van klanttevredenheid beïnvloeden.

Types van Producteigenschappen volgens Kano-analyse:

 1. Basiskenmerken (Must-Be Quality/ (Dissatisfiers):
  • Deze eigenschappen worden door klanten als vanzelfsprekend beschouwd.
  • Het ontbreken van deze kenmerken leidt tot ontevredenheid, terwijl hun aanwezigheid niet per se tot tevredenheid leidt.
  • Voorbeeld: In de hotelindustrie omvatten basiskenmerken een schoon bed en werkende sanitair.
 2. Prestatiekenmerken (One-Dimensional Quality / Satisfiers):
  • Deze kenmerken zijn rechtstreeks gerelateerd aan de mate van klanttevredenheid.
  • Hoe beter deze functies worden uitgevoerd, hoe hoger de klanttevredenheid.
  • Voorbeeld: Bij een smartphone kan batterijduur een prestatiekenmerk zijn waarbij klanttevredenheid toeneemt naarmate de levensduur verbetert.
 3. Aantrekkelijke Kenmerken (Delighters/Exciters):
  • Deze eigenschappen zijn niet noodzakelijk verwacht door de klant, maar kunnen hoge niveaus van tevredenheid oproepen als ze aanwezig zijn.
  • Hun afwezigheid veroorzaakt geen ontevredenheid omdat klanten ze niet verwachten.
  • Voorbeeld: Een gratis upgrade naar eerste klas in een vliegtuig kan als een verrassende bonus dienen die klanttevredenheid sterk verhoogt.

Implementatie van Kano-analyse:

 • Dataverzameling: Begin met het verzamelen van gegevens via enquêtes waarbij klanten worden gevraagd hun tevredenheid en het belang van verschillende productkenmerken te beoordelen.
 • Analyse: Analyseer de gegevens om te bepalen welke kenmerken onder de drie categorieën vallen. Dit kan helpen bij het prioriteren van ontwikkelingsinspanningen.
 • Productontwikkeling: Gebruik de inzichten om de productontwikkeling te sturen door te focussen op het verbeteren van de basiskenmerken, het optimaliseren van de prestatiekenmerken en het toevoegen van mogelijke delighters.
 • Continu Feedback: Continu feedback verzamelen en het model herzien als reactie op veranderende klantverwachtingen en marktomstandigheden.

Voordelen van Kano-analyse:

 • Gerichte Innovatie: Helpt organisaties te focussen op de meest invloedrijke kenmerken die klanttevredenheid en marktdifferentiatie stimuleren.
 • Verbeterde Klantgerichtheid: Moedigt bedrijven aan om dieper inzicht te krijgen in klantwensen en -behoeften.
 • Efficiënt Resourcegebruik: Stelt prioriteiten in productontwikkeling en marketing, wat leidt tot effectiever gebruik van middelen.

Kano-analyse biedt een waardevol framework voor het begrijpen en implementeren van klantgerichte strategieën die essentieel zijn voor concurrerende marktposities en het bevorderen van klantloyaliteit.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank