Kennisbank

Gemba Walk

Wat is de Gemba Walk?

De Gemba Walk is een praktijk binnen Lean-management, afgeleid van het Japanse concept van “Genchi Genbutsu,” wat “ga en zie zelf” betekent. Het is een gestructureerde benadering waarbij managers en leidinggevenden de werkvloer, of ‘Gemba’, bezoeken om directe observaties van processen te maken.

Kernpunten van de Gemba Walk:

 • Observatie van Processen: Managers observeren direct de operationele processen om een reëel beeld te krijgen van de dagelijkse activiteiten.
 • Identificatie van Problemen: Door persoonlijke observatie kunnen problemen en inefficiënties zoals bottlenecks en verspilling gemakkelijker worden geïdentificeerd.
 • Interactie met Medewerkers: Gemba Walks bevorderen open communicatie tussen het management en de werknemers. Dit helpt bij het verzamelen van feedback en het bevorderen van een cultuur van transparantie en betrokkenheid.
 • Bespreken van Verbeteringen: Tijdens deze wandelingen worden ideeën en suggesties voor verbeteringen besproken, vaak rechtstreeks met de medewerkers die de processen uitvoeren.
 • Onderwijs en Coaching: Gemba Walks bieden kansen voor on-the-spot coaching en het delen van best practices en inzichtelijke leerervaringen.

Doelstellingen van een Gemba Walk:

 • Verminderen van Verspilling: Identificeren en aanpakken van verspillende activiteiten die geen waarde toevoegen aan het productieproces.
 • Probleemoplossing: Directe probleemoplossing op de werkvloer, wat vaak leidt tot onmiddellijke verbeteringen.
 • Versterken van Teamwerk: Het bouwen van sterke relaties tussen leidinggevenden en de werkvloer, wat essentieel is voor effectieve samenwerking en teamwerk.

Implementatie van Gemba Walks:

 • Regelmaat: Het regelmatig uitvoeren van Gemba Walks zorgt voor consistentie en de mogelijkheid om de voortgang van eerder geïdentificeerde actiepunten te volgen.
 • Gerichte Aandacht: Elke Gemba Walk kan gericht zijn op specifieke gebieden of thema’s, afhankelijk van de prioriteiten en behoeften van de organisatie.
 • Actieplannen: Na elke Gemba Walk worden actieplannen opgesteld om de geïdentificeerde verbeterpunten aan te pakken.

Gemba Walks zijn een fundamenteel instrument voor managers en teams om een dieper begrip en controle over hun processen te krijgen door directe betrokkenheid en observatie, wat bijdraagt aan de continue verbetering en effectiviteit van de organisatie.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank