Kennisbank

Lateraal Denken

Wat is Lateraal denken?

Lateraal denken is een concept ontwikkeld door Edward de Bono, gericht op het stimuleren van creativiteit en innovatie door conventionele denkpatronen te doorbreken. Dit proces is gericht op het verkennen van alternatieve wegen en het vinden van nieuwe oplossingen voor problemen.

Kernpunten van Lateraal Denken

  1. Perspectiefwisseling: Het bevordert het bekijken van problemen vanuit meerdere, vaak ongebruikelijke, perspectieven, wat kan leiden tot onverwachte oplossingen.
  2. Creativiteitstechnieken: Technieken zoals brainstormen, het gebruik van analogieën, en omkeren van aannames zijn gemeengoed binnen lateraal denken om nieuwe ideeën te genereren.
  3. Ontmantelen van conventies: Het daagt de status quo uit door beperkende aannames te identificeren en te elimineren, wat creatieve vrijheid bevordert.
  4. Innovatie in ideeënvorming: Door niet-lineair te denken, worden deelnemers aangemoedigd om verder te kijken dan de voor de hand liggende oplossingen en te experimenteren met nieuwe ideeën.
  5. Ontkoppeling van strikte logica: Het kan soms afwijken van strikte logische processen om nieuwe verbindingen en ideeën te onderzoeken die anders over het hoofd zouden worden gezien.
  6. Praktische implementatie: Ondanks de focus op creativiteit, streeft het naar praktisch toepasbare oplossingen die echte problemen kunnen oplossen.
  7. Vaardigheidsontwikkeling: Het ontwikkelen van vaardigheden in lateraal denken vereist oefening en kan worden versterkt door gerichte training en oefening.

Toepassingen in de Zakelijke Wereld

  • Innovatiebevordering: Bedrijven gebruiken lateraal denken om innovatie te stimuleren, vooral bij productontwikkeling en het oplossen van complexe problemen.
  • Strategieontwikkeling: Het helpt leiders nieuwe strategische richtingen te overwegen die kunnen leiden tot concurrentievoordeel.
  • Teamdynamiek: Het bevordert een cultuur van openheid en creativiteit binnen teams, wat kan leiden tot verbeterde samenwerking en communicatie.

Lateraal denken is dus niet alleen een tool voor individuele creativiteit, maar een strategische benadering die organisaties kan helpen zich aan te passen en te innoveren in een snel veranderende wereld.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank