Kennisbank

Klanttevredenheid

Wat is Klanttevredenheid?

Klanttevredenheid is een indicator die aangeeft hoe gelukkig klanten zijn met een product, dienst of de algehele ervaring die door een organisatie wordt aangeboden. Het is een belangrijke maatstaf voor het evalueren van de relatie tussen de organisatie en haar klanten en speelt een sleutelrol in het concurrentievermogen en succes van een bedrijf.

Belangrijke aspecten van klanttevredenheid:

  • Kritische klantbehoeften (Critical to Customer, CTC): Dit zijn de essentiële verwachtingen en behoeften die klanten hebben van een product of dienst. Het identificeren en voldoen aan deze behoeften is essentieel voor het verhogen van de klanttevredenheid.
  • Meting: Organisaties meten klanttevredenheid via diverse methoden zoals enquêtes, klantfeedback, Net Promoter Scores (NPS), en klanttevredenheidsindexen. Deze metingen helpen om inzicht te krijgen in hoe goed de organisatie aan de verwachtingen van de klant voldoet.
  • Continue verbetering: Klanttevredenheid is geen statische maatstaf. Organisaties werken voortdurend aan het verbeteren van hun diensten en producten op basis van klantfeedback om de klanttevredenheid te verhogen.
  • Klachtenmanagement: Effectief beheer van klachten is cruciaal voor het onderhouden van hoge klanttevredenheid. Een goed beheer van klachten kan zelfs leiden tot een verhoogde klanttevredenheid, doordat klanten zich gehoord en gewaardeerd voelen.
  • Loyaliteit en klantenbehoud: Een hoge klanttevredenheid bevordert klantenloyaliteit en retentie, wat essentieel is voor de langetermijngroei en stabiliteit van een organisatie.
  • Mond-tot-mondreclame: Tevreden klanten zijn vaak bereid hun positieve ervaringen te delen met anderen, wat kan leiden tot nieuwe klantacquisities en versterkte marktpositie.

Door te focussen op klanttevredenheid kunnen organisaties niet alleen hun relaties met bestaande klanten verbeteren, maar ook nieuwe klanten aantrekken en hun marktaandeel en winstgevendheid verhogen. Het is dus een belangrijk onderdeel van strategische bedrijfsvoering en klantgericht management.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank