Kennisbank

Caluwe

Wat is het concept van ‘Kleurdenken’?

Het concept van “Kleurdenken” ontwikkeld door Leon de Caluwe en Hans Vermaak, biedt een benadering om veranderingsprocessen binnen organisaties te begrijpen en te leiden. Dit model onderscheidt vijf kleuren, elk representatief voor een specifieke manier van denken over en benaderen van verandering.

De Vijf Kleuren en Hun Betekenis:

 1. Witdrukdenken (Organisch en Natuurlijk):
  • Kenmerken: Witdrukdenken ziet verandering als een spontaan en organisch proces dat zich natuurlijk ontvouwt binnen de dynamiek en cultuur van een organisatie.
  • Aanpak: Deze benadering benadrukt de natuurlijke evolutie van organisaties en moedigt aanpassing aan de omgeving en interne dynamiek aan zonder geforceerde interventies.
 2. Groendrukdenken (Leren en Ontwikkelen):
  • Kenmerken: Groendrukdenken focust op leren en ontwikkeling als de drijvende krachten achter verandering.
  • Aanpak: Het stimuleert continue professionele en persoonlijke ontwikkeling, waarbij verandering het gevolg is van het leren van nieuwe vaardigheden en het vergaren van kennis.
 3. Rooddrukdenken (Motiveren en Binden):
  • Kenmerken: Rooddrukdenken betrekt mensen actief bij het veranderingsproces door het aanwakkeren van motivatie en het versterken van het wij-gevoel.
  • Aanpak: Het creëren van een positieve werksfeer en het stimuleren van betrokkenheid door waardering en erkenning te tonen.
 4. Blauwdrukdenken (Plannen en Structureren):
  • Kenmerken: Blauwdrukdenken benadert verandering als een project dat nauwkeurig gepland, gestructureerd en beheerd moet worden.
  • Aanpak: Het definieert duidelijke doelstellingen en processen, waarbij elke stap wordt gepland en gecontroleerd om specifieke uitkomsten te bereiken.
 5. Geeldrukdenken (Politiek en Macht):
  • Kenmerken: Geeldrukdenken erkent de invloed van macht en politiek binnen organisaties en ziet verandering als een proces van belangenafweging en onderhandeling.
  • Aanpak: Het beheersen van machtspolitiek, strategisch onderhandelen en het beïnvloeden van stakeholders zijn essentieel in deze benadering.

Toepassing en Nut:

Kleurdenken is een veelzijdig raamwerk dat organisaties helpt om de diverse perspectieven en methoden van verandering te begrijpen. Het bevordert de integratie van verschillende benaderingen en stimuleert samenwerking en dialoog tussen teams en individuen met uiteenlopende denkstijlen. Door inzicht te bieden in hoe verschillende benaderingen bijdragen aan veranderingsprocessen, kunnen organisaties effectievere en duurzamere veranderingen implementeren.

Conclusie:

Het model van Kleurdenken is bijzonder waardevol voor managers, veranderingsagenten en consultants die streven naar een diepgaand begrip en effectieve implementatie van veranderingsmanagement binnen hun organisaties. Het biedt een rijke basis voor het ontwerpen van veranderingsinitiatieven die rekening houden met zowel de menselijke aspecten als de strategische en operationele dimensies van verandering.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank