Kennisbank

Korte Termijn Sigma (Short-term Sigma)

Wat is “Korte termijn Sigma”?

In de context van procesverbetering en kwaliteitsbeheer zijn korte termijn sigma en lange termijn sigma belangrijke concepten die gebruikt worden om de prestaties van een proces te evalueren. Hieronder volgt een uitleg van deze concepten:

Korte Termijn Sigma (Short-term Sigma)

Korte termijn sigma geeft aan hoe goed een proces presteert in verhouding tot de gestelde klantvereisten over een korte periode. Dit wordt gemeten via steekproeven die in een korte tijdsframe worden genomen en geeft een momentopname van de effectiviteit van het proces. Het is nuttig om te beoordelen of het proces op korte termijn aan de normen voldoet.

Lange Termijn Sigma (Long-term Sigma)

Lange termijn sigma bekijkt de procesprestaties over een langere periode en houdt rekening met variaties die door verschillende invloeden over tijd ontstaan. Dit getal is vaak lager dan de korte termijn sigma omdat het rekening houdt met alle mogelijke variaties en veranderingen die zich in de loop van de tijd kunnen voordoen, waardoor een completer beeld van de procescapabiliteit ontstaat.

Vergelijking en Belang

  • Verschil: Korte termijn sigma is over het algemeen hoger dan lange termijn sigma, omdat korte termijn metingen minder blootgesteld zijn aan variaties over tijd. Lange termijn sigma is inclusiever en vangt meer variatiebronnen en mogelijke veranderingen in het proces op.
  • Belang: Het begrijpen van zowel korte als lange termijn sigma is essentieel voor organisaties die streven naar continue procesverbetering. Deze metingen helpen om de consistentie van procesprestaties te evalueren en te bepalen of er aanpassingen nodig zijn om aan klantverwachtingen te blijven voldoen.

Door zowel de korte als de lange termijn sigma te monitoren, kunnen organisaties effectiever identificeren waar verbeteringen nodig zijn en strategieën implementeren die zowel de huidige als toekomstige prestaties van het proces versterken. Deze benaderingen zijn fundamenteel binnen de Six Sigma-methodologie, die gericht is op het verminderen van defecten en het optimaliseren van proceskwaliteit.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank