Kennisbank

Kwalitatieve Procesanalyse met Brown Paper

Wat is Kwalitatieve procesanalyse?

Kwalitatieve procesanalyse met een Brown Paper-sessie is een methodologie die breed wordt gebruikt om bedrijfsprocessen te visualiseren en te verbeteren. Het is een interactieve en visuele benadering waarbij teamleden en stakeholders samenwerken om het proces volledig te begrijpen, problemen te identificeren en verbetermogelijkheden te verkennen.

Kerncomponenten van de Brown Paper-sessie:

 • Brown Paper: Een groot vel bruin papier dient als het canvas waarop het proces wordt uitgetekend. Dit visuele formaat bevordert betrokkenheid en maakt complexe processen inzichtelijker.
 • Klantwaarde: Het primaire doel van de sessie is om processen te analyseren vanuit het perspectief van klantwaarde, door duidelijk te maken wat waarde toevoegt voor de klant en wat als verspilling kan worden gezien.
 • Proces Mapping: De sessie begint met het in kaart brengen van het huidige proces. Teamleden gebruiken post-its, markers en stickers om de verschillende processtappen, verantwoordelijkheden en dataflows te visualiseren.
 • Identificatie van Verspilling: Deelnemers worden aangemoedigd om verspillingen zoals overbodige stappen, fouten, wachttijden en overtollige voorraden aan te duiden, wat essentieel is voor het stroomlijnen van processen.
 • Interactieve Discussie: Gedurende de sessie ontstaan discussies en brainstormsessies waarin teamleden mogelijke verbeteringen voorstellen. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten in hoe processen efficiënter kunnen worden gemaakt.
 • Toekomstige Staat: Op basis van de discussies en inzichten wordt een toekomstig procesmodel ontworpen dat de geïdentificeerde verbeteringen integreert.
 • Actieplan: De sessie resulteert vaak in een gedetailleerd actieplan met stappen om de voorgestelde verbeteringen te implementeren, inclusief toegewezen taken, verantwoordelijkheden en deadlines.
 • Continue Verbetering: De analyse is typisch een iteratief proces; verbeteringen worden geïmplementeerd en het proces wordt opnieuw beoordeeld om verdere optimalisatie te identificeren.

Voordelen van Brown Paper-sessies:

 • Verhoogde Betrokkenheid: Door alle teamleden bij het proces te betrekken, wordt de kennisdeling gestimuleerd en wordt de commitment voor verandering versterkt.
 • Visuele Communicatie: Complexe processen worden vereenvoudigd en visueel weergegeven, wat helpt bij het identificeren van problemen en inefficiënties die misschien over het hoofd worden gezien in traditionele analyses.
 • Praktische Inzichten: Door het proces fysiek te visualiseren, kunnen teamleden gemakkelijker begrijpen hoe hun activiteiten bijdragen aan het algehele proces en waar verbeteringen nodig zijn.

Een Brown Paper-sessie is daarmee een effectieve methode voor organisaties die gericht zijn op procesoptimalisatie en klanttevredenheid, en streeft naar het elimineren van verspillingen en het verhogen van efficiëntie.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank