Kennisbank

Lange termijn sigma

Wat is “Lange termijn Sigma”?

De begrippen lange termijn sigma en korte termijn sigma zijn centraal binnen het Six Sigma-kwaliteitsverbeteringsproces en helpen organisaties om de variabiliteit in hun processen te beoordelen en te beheersen.

Korte Termijn Sigma

  • Definitie: Korte termijn sigma, ook bekend als “korte termijn procescapaciteit”, verwijst naar de prestatie van een proces op basis van een recente, beperkte dataset.
  • Gebruik: Het wordt bepaald door steekproeven te nemen over een kort tijdsbestek en meet de onmiddellijke variabiliteit van het proces.
  • Indicatie: Een hogere korte termijn sigma wijst op minder variabiliteit en duidt op een sterke procesprestatie in de recente periode.

Lange Termijn Sigma

  • Definitie: Lange termijn sigma, of “lange termijn procescapaciteit”, beoordeelt de procesprestaties over een langere periode en maakt gebruik van een uitgebreidere dataset.
  • Gebruik: Deze meting houdt rekening met meer variabiliteit, waaronder de natuurlijke schommelingen die over langere perioden optreden.
  • Indicatie: In het algemeen is de lange termijn sigma lager dan de korte termijn sigma omdat het rekening houdt met meer bronnen van variabiliteit.

Relatie Tussen Korte en Lange Termijn Sigma

  • Shift: Er wordt vaak aangenomen dat de lange termijn sigma ongeveer 1,5 sigma lager is dan de korte termijn sigma. Dit verschil, bekend als de “sigma shift”, illustreert de toename in variabiliteit en potentieel voor meer defecten over een langere tijd.
  • Betekenis: Deze kennis is cruciaal omdat het organisaties helpt te anticiperen op de natuurlijke variabiliteit in hun processen en daarmee de realistische prestaties over langere tijd in te schatten.

Toepassing in Six Sigma

  • Kwaliteitsborging: Door zowel korte als lange termijn sigma te monitoren, kunnen organisaties gericht problemen identificeren en verbeteringen implementeren.
  • Procesoptimalisatie: Begrip van deze concepten helpt bij het verbeteren van de stabiliteit en voorspelbaarheid van processen, wat essentieel is voor het handhaven van de kwaliteit op lange termijn.

Deze metingen zijn van vitaal belang voor een systematische benadering van kwaliteitsbeheer en verbetering, waarbij Six Sigma-technieken worden toegepast om processen voortdurend te evalueren en te verbeteren.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank