Kennisbank

Lean Champions

Wat is een Lean Champion?

Lean Champions zijn sleutelfiguren binnen een organisatie die een voortrekkersrol spelen in de implementatie en het onderhoud van Lean-principes. Deze individuen zijn niet alleen verantwoordelijk voor het bevorderen van Lean-methoden, maar fungeren ook als mentors, trainers, en leiders in het veranderingsproces. Hier is een diepgaande blik op de rol en verantwoordelijkheden van Lean Champions.

Rollen en Verantwoordelijkheden van Lean Champions

 1. Promotie van Lean Principes:
  • Lean Champions promoten en onderwijzen Lean-principes binnen de organisatie.
  • Ze zijn verantwoordelijk voor het cultiveren van een Lean-cultuur die continue verbetering stimuleert.
 2. Ondersteuning en Training:
  • Ze bieden ondersteuning en training aan teams en individuen om hen te helpen Lean-methoden effectief toe te passen in hun dagelijkse werkzaamheden.
  • Lean Champions ontwikkelen educatieve programma’s en workshops om de Lean-kennis binnen de organisatie te vergroten.
 3. Facilitator van Verandering:
  • Als facilitators van verandering begeleiden Lean Champions projecten en initiatieven die gericht zijn op procesverbetering.
  • Ze werken nauw samen met alle niveaus binnen de organisatie om weerstand tegen verandering te overwinnen en betrokkenheid te bevorderen.
 4. Projectmanagement en Implementatie:
  • Lean Champions leiden en managen Lean-projecten, van de planning tot de uitvoering.
  • Ze zorgen voor de afstemming van Lean-initiatieven met de strategische doelen van de organisatie.
 5. Analyse en Probleemoplossing:
  • Ze gebruiken data en analytische tools om problemen te identificeren en te analyseren.
  • Lean Champions ontwikkelen oplossingen om de efficiëntie te verhogen en verspilling te verminderen.
 6. Voortdurende Verbetering:
  • Ze monitoren en evalueren de effectiviteit van geïmplementeerde processen en maken continue aanpassingen.
  • Lean Champions stimuleren een mentaliteit van voortdurende verbetering binnen teams.

Voordelen van Lean Champions

 • Verbeterde Operationele Efficiëntie: Door het toepassen van Lean-principes helpen Lean Champions bij het stroomlijnen van processen en het verminderen van verspilling.
 • Verhoogde Klanttevredenheid: Efficiëntere processen leiden tot snellere doorlooptijden en betere product- of dienstkwaliteit, wat de klanttevredenheid verhoogt.
 • Kostenbesparing: Door inefficiënties aan te pakken en verspilling te verminderen, dragen Lean Champions bij aan aanzienlijke kostenbesparingen.
 • Cultuur van Voortdurende Verbetering: Ze bevorderen een cultuur waarbij elke medewerker betrokken is bij het verbeteren van zijn of haar werk, wat leidt tot innovatie en een verbeterde werkethiek.

In samenvatting, Lean Champions zijn onmisbare leiders in het streven naar operationele excellentie. Hun expertise, toewijding en leiderschap zijn essentieel voor het succesvol integreren van Lean-principes in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank