Kennisbank

LIFO (Last In First Out)

Wat is LIFO (Last In First Out)?

LIFO is een voorraadbeheermethode waarbij de goederen of materialen die het laatst zijn toegevoegd aan de voorraad, het eerst worden gebruikt of verkocht. Deze methode wordt vaak gebruikt in verschillende industrieën, waaronder boekhouding, magazijnbeheer, en productie.

Voordelen van LIFO:

  • Financiële rapportage: In sommige landen, zoals de Verenigde Staten, kan het gebruik van LIFO leiden tot belastingvoordelen, vooral in een economische omgeving waar prijzen stijgen, omdat het hogere kosten laat zien die op hun beurt de belastbare winst verlagen.
  • Beheer van bederfbare goederen: In sommige scenario’s, zoals de behandeling van materialen die gevoelig zijn voor technologische veroudering, kan LIFO helpen om de meest recente items eerst te gebruiken, waardoor de kansen op obsolescentie worden verminderd.

Nadelen van LIFO:

  • Verouderde voorraad: Een significante uitdaging van LIFO is dat het kan leiden tot verouderde voorraad, omdat oudere items soms voor langere tijd onaangeroerd blijven, wat niet ideaal is voor producten die onderhevig zijn aan bederf of veroudering.
  • Complexiteit in voorraadbeheer: Het beheren van de voorraad volgens LIFO kan complexer zijn, vereist nauwkeurige administratie en tracking om te zorgen dat de juiste voorraad wordt aangesproken.
  • Internationale rapportage-issues: LIFO wordt niet wereldwijd geaccepteerd; het Internationale Financiële Rapportage Standaarden (IFRS) verbiedt bijvoorbeeld het gebruik van LIFO, wat kan leiden tot complicaties voor multinationale ondernemingen.

Vergelijking met FIFO (First In First Out):

  • FIFO tegenovergestelde: In tegenstelling tot LIFO, verplaatst FIFO de oudste voorraad het eerst, wat vaak resulteert in een lagere kans op verouderde voorraad en wordt algemeen beschouwd als een meer intuïtieve benadering van voorraadbeheer.
  • Voorraadwaardering: FIFO kan resulteren in een hogere winst en een hogere waarde van eindvoorraad tijdens perioden van inflatie.

Toepassing:

  • Industriespecifiek: De keuze tussen LIFO en FIFO kan afhangen van de specifieke behoeften van het bedrijf, de industrie waarin het opereert, en de financiële verslaggevingsvereisten waaraan het moet voldoen.

In essentie, terwijl LIFO in bepaalde situaties voordelig kan zijn, met name voor belastingdoeleinden in bepaalde regio’s, vereist het zorgvuldige overweging van de potentiële nadelen zoals de accumulatie van verouderde voorraad en complexiteit in voorraadmanagement.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank