Kennisbank

Make-to-Stock (MTS)

Wat is Make-to-Stock (MTS)?

Make-to-Stock (MTS) is een traditionele productiebenadering waarbij goederen worden geproduceerd en opgeslagen in afwachting van toekomstige verkoop. Dit model is tegenovergesteld aan Make-to-Order (MTO), waarbij productie wordt geactiveerd door specifieke klantbestellingen. MTS is met name geschikt voor producten met een stabiele en voorspelbare vraag.

Kenmerken van Make-to-Stock (MTS):

  • Voorraadbeheer: MTS vereist effectief voorraadbeheer om ervoor te zorgen dat er voldoende producten beschikbaar zijn om aan de vraag te voldoen zonder overmatige voorraadniveaus die tot veroudering of afschrijvingen kunnen leiden.
  • Snelle levering: Doordat producten reeds geproduceerd en op voorraad zijn, kunnen MTS-bedrijven snel reageren op klantbestellingen, wat leidt tot snellere leveringstijden.
  • Efficiëntie in productie: Door grote hoeveelheden van dezelfde producten te produceren, kunnen bedrijven profiteren van schaalvoordelen, wat vaak resulteert in lagere kosten per eenheid.

Voordelen van Make-to-Stock:

  • Klanttevredenheid: Door onmiddellijk aan de vraag te kunnen voldoen, verhoogt MTS de klanttevredenheid en -loyaliteit.
  • Economische productie: MTS stelt fabrikanten in staat hun productieprocessen te stroomlijnen, wat leidt tot economische efficiëntie door gestandaardiseerde massaproductie.
  • Verminderde doorlooptijden: Aangezien producten klaar zijn voor verzending bij ontvangst van bestellingen, zijn de doorlooptijden vaak korter dan bij MTO-systemen.

Uitdagingen van Make-to-Stock:

  • Voorraadrisico’s: Een significante uitdaging van MTS is het risico op overvoorraad, vooral als de vraag minder is dan voorspeld. Dit kan leiden tot verhoogde opslagkosten en mogelijk afschrijvingen op verouderde voorraad.
  • Vraagvoorspelling: Accurate vraagvoorspelling is cruciaal om productieniveaus af te stemmen op de marktbehoeften, zonder de kosten door overproductie te verhogen.
  • Minder flexibiliteit: MTS is minder flexibel in het omgaan met plotselinge veranderingen in de marktvraag of klantvoorkeuren, wat kan resulteren in gemiste verkoopkansen.

Toepassingsgebieden:

MTS is ideaal voor gestandaardiseerde producten met constante vraag, zoals basisvoedingsmiddelen, alledaagse consumentengoederen en andere producten waarbij variabiliteit in specificaties beperkt is. Bedrijven in sectoren zoals voedselverwerking, consumentenelektronica, en textielindustrie gebruiken vaak MTS vanwege de voorspelbare vraagpatronen.

Samenvattend, Make-to-Stock is een productiestrategie die geschikt is voor omgevingen waar snelheid en kostenefficiëntie van cruciaal belang zijn en waar de vraag betrouwbaar kan worden voorspeld.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank