Kennisbank

Makigami-diagram

Wat is een Makigami-diagram?

Een Makigami-diagram is een gedetailleerd procesanalysetool dat specifiek ontworpen is om administratieve processen en informatiestromen te onderzoeken. Het helpt bij het visueel in kaart brengen en verbeteren van workflow efficiëntie in een organisatie.

Functies van het Makigami-diagram:

  • Visuele weergave: Gebruikt grote vellen papier om processen van begin tot eind weer te geven, wat helpt bij het visualiseren van het gehele proces en de interacties tussen verschillende stappen.
  • Stapsgewijze analyse: Elke stap of activiteit in het proces wordt gedetailleerd weergegeven, wat inzicht geeft in de rol en belangrijkheid van elke fase.
  • Informatiestromen: Het diagram toont hoe informatie tussen personen of afdelingen stroomt, waardoor duidelijk wordt waar communicatie inefficiënt is of waar informatieverlies optreedt.
  • Tijdsduur: Elke stap kan worden geanalyseerd op basis van de tijd die het kost, wat nuttig is voor het identificeren van tijdsverspilling en het optimaliseren van de doorlooptijd.
  • Verspilling identificeren: Helpt bij het herkennen van onnodige stappen, dubbel werk, en wachttijden, typische verspillingen die kunnen worden geëlimineerd om het proces efficiënter te maken.

Doelen van een Makigami-diagram:

  • Procesverbetering: Door een duidelijk beeld te krijgen van het hele proces, kunnen organisaties inefficiënties aanpakken en de algemene processtroom verbeteren.
  • Kostenreductie: Eliminatie van verspilling leidt tot vermindering van kosten door minder tijd- en materiaalverspilling.
  • Verhoogde productiviteit: Optimalisatie van elk processtadium resulteert in snellere en effectievere werkprocedures, wat de productiviteit verhoogt.
  • Betere kwaliteitscontrole: Door elk deel van het proces te analyseren, kunnen fouten en problemen sneller worden ontdekt en aangepakt.

Een Makigami-diagram is een essentieel instrument voor organisaties die Lean principes toepassen, vooral in complexe administratieve en kantooromgevingen. Het biedt een praktische aanpak voor continue verbetering en efficiëntie.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank