Kennisbank

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)

Wat is MBTI?

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een psychologisch instrument dat wordt gebruikt om de persoonlijkheidstypes van mensen te bepalen. Het is gebaseerd op de theorieën van Carl Jung en werd verder ontwikkeld door Isabel Myers en haar moeder, Katharine Briggs. MBTI helpt individuen hun eigen persoonlijkheidsvoorkeuren te identificeren en te begrijpen.

Hoe werkt MBTI?

 • MBTI verdeelt persoonlijkheidstypes op basis van vier dichotomieën:
  1. Extraversie (E) vs. Introversie (I): Dit geeft aan waar iemand de voorkeur aan geeft om zijn energie te richten—naar buiten, op mensen en activiteiten, of naar binnen, op gedachten en ideeën.
  2. Sensing (S) vs. Intuition (N): Dit beschrijft hoe iemand informatie het beste opneemt—via directe zintuiglijke ervaring (Sensing) of door patronen en mogelijkheden te zien (Intuition).
  3. Thinking (T) vs. Feeling (F): Dit gaat over besluitvorming—op basis van logica en consistentie (Thinking) of op basis van mensen en speciale omstandigheden (Feeling).
  4. Judging (J) vs. Perceiving (P): Dit beschrijft hoe iemand de wereld om zich heen prefereert te organiseren—door een gestructureerde en besliste manier (Judging) of een flexibele en aanpasbare manier (Perceiving).

Toepassingen van MBTI:

 • Persoonlijke ontwikkeling: MBTI biedt inzicht in persoonlijke voorkeuren en ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Teamdynamiek: Het instrument wordt gebruikt om teamdiversiteit te begrijpen en te optimaliseren, wat kan helpen bij het verbeteren van teamwerk en communicatie.
 • Leiderschapsontwikkeling: Het helpt leiders hun eigen stijl te begrijpen en hoe ze effectiever kunnen zijn in hun interacties met anderen.
 • Conflictbeheersing: Door inzicht te geven in verschillen in persoonlijkheden, kan MBTI helpen bij het beheersen en oplossen van conflicten binnen teams of organisaties.

Voordelen van MBTI:

 • Helpt bij het verbeteren van zelfbewustzijn en persoonlijke groei.
 • Bevordert betere samenwerking binnen teams.
 • Ondersteunt effectieve communicatie en managementstijlen.

Kritiek op MBTI:

Hoewel MBTI breed wordt gebruikt en gerespecteerd, kritiseren sommige psychologen het voor zijn gebrek aan empirische ondersteuning en de suggestie dat persoonlijkheidstypes te rigide zijn.

Samenvattend is MBTI een hulpmiddel dat wordt gebruikt om het begrip van persoonlijke en interpersoonlijke dynamieken te verbeteren, wat essentieel is voor persoonlijke ontwikkeling en effectieve teaminteracties.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank