Kennisbank

Mediaan

Wat is de Mediaan?

De mediaan is een maat voor centrale tendens die het middelpunt van een gegevensset aangeeft. Deze statistische maat is vooral nuttig in situaties waar de dataset uitschieters bevat of niet symmetrisch is verdeeld.

Berekening van de Mediaan

Het vinden van de mediaan hangt af van het aantal waarnemingen in de dataset:

 1. Sorteren: Orden de waarden van de gegevensset van laag naar hoog.
 2. Bepaling van de Mediaan:
  • Bij een oneven aantal waarden is de mediaan de middelste waarde.
  • Bij een even aantal waarden is de mediaan het gemiddelde van de twee middelste waarden.

Voordelen van het Gebruik van de Mediaan

 • Robuustheid: De mediaan is robuust tegenover uitschieters, waardoor het een betrouwbaarder beeld geeft van de centrale tendens wanneer extreme waarden aanwezig zijn.
 • Representativiteit: De mediaan is nuttig voor het weergeven van het typische element in een dataset, vooral als de data scheef verdeeld zijn.

Toepassingen

De mediaan wordt veelvuldig gebruikt in verschillende disciplines, waaronder:

 • Economie: Voor het bepalen van het mediane inkomen, wat helpt om de economische spreiding te begrijpen.
 • Vastgoed: Voor het schatten van de mediane huizenprijs, een minder door uitschieters beïnvloede indicator dan het gemiddelde.
 • Sociaal onderzoek: Voor het meten van centrale tendensen in enquêtegegevens.

Samenvatting

De mediaan biedt een waardevol inzicht in de centrale waarde van een dataset, met name in datasets waar asymmetrie of uitschieters een vertekend beeld kunnen geven. Door zijn weerstand tegen extreme waarden is het een van de meest betrouwbare statistische maten die gebruikt wordt in data-analyse.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank