Kennisbank

Modus

Wat is De Modus?

De modus is een statistische term die de waarde of categorie aangeeft die het meest frequent voorkomt in een dataset. Het is een van de maatstaven voor centrale tendens, naast het gemiddelde en de mediaan.

Kenmerken

 • Frequentie: De modus is de waarde die het vaakst voorkomt in een dataset.
 • Multipliciteit: Een dataset kan unimodaal zijn (één modus), bimodaal (twee modi), of multimodaal (meerdere modi).
 • Toepasbaarheid: Geschikt voor zowel numerieke als categorische gegevens.
 • Eenvoud: Eenvoudig te begrijpen en te berekenen zonder complexe formules.

Toepassingen

 • Marktanalyse: Begrijpen van de meest voorkomende voorkeuren of gedragingen in consumentengegevens.
 • Biostatistiek: Identificeren van de meest voorkomende symptomen of kenmerken in medische onderzoeksgegevens.
 • Onderwijs: Analyseren van de meest voorkomende scores of antwoorden in onderwijsdata.

Voordelen

 • Robuustheid: Niet gevoelig voor uitschieters, in tegenstelling tot het gemiddelde.
 • Veelzijdigheid: Kan worden gebruikt met elke soort gegevens, waaronder nominale gegevens waarvoor gemiddelde en mediaan niet toepasbaar zijn.

Beperkingen

 • Representativiteit: Kan misleidend zijn in sterk scheef verdeelde datasets.
 • Beperkt inzicht: Biedt geen informatie over de spreiding of de verdeling van de gegevens buiten de meest voorkomende waarde.

Conclusie

De modus is een nuttige statistische maat voor datasets waar de meest voorkomende waarde van bijzonder belang is. Het biedt een snelle indicatie van het meest typerende element in een dataset, maar moet zorgvuldig worden gebruikt, vooral in combinatie met andere statistische maatregelen om een volledig beeld van de gegevens te krijgen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank