Kennisbank

MSA Drilldown

Wat is een MSA Drilldown?

Een MSA Drilldown is een gedetailleerde aanpak binnen de Meetsysteem Analyse (MSA) gericht op het verifiëren en controleren van de betrouwbaarheid van meetgegevens. Dit proces is essentieel om de nauwkeurigheid en consistentie van het meetproces in diverse industriële en onderzoekssettings te garanderen.

Stappen in MSA Drilldown

  • Operationele Definitie: Vaststellen van een heldere en consistente definitie van de meetparameters en -procedures.
  • Gegevensverzameling: Systematisch verzamelen van data volgens de vastgestelde methodes en specificaties.
  • Identificatie van Kritieke Kenmerken: Bepalen welke kenmerken van het product of proces essentieel zijn voor de kwaliteit en hoe deze gemeten moeten worden.
  • Data-analyse: Uitvoeren van statistische analyses om variabiliteit en nauwkeurigheid van de metingen te beoordelen.
  • Uitvoeren van de Drilldown: Gedetailleerd onderzoeken van de meetgegevens om eventuele fouten of inconsistenties te identificeren en aan te pakken.
  • Rapportage en Documentatie: Vastleggen van de bevindingen en de ondernomen acties om de meetprocedures te verbeteren.
  • Continue Monitoring: Voortdurend volgen en bijstellen van het meetproces om de kwaliteit te handhaven.

Belang van MSA Drilldown

  • Kwaliteitsborging: Zorgt voor hoge kwaliteit van productie- en onderzoeksprocessen door de betrouwbaarheid van meetgegevens te garanderen.
  • Procesverbetering: Identificeert en corrigeert meetfouten, wat leidt tot verbeteringen in het proces.
  • Vertrouwen in Data: Verzekert dat besluitvorming gebaseerd kan zijn op betrouwbare en nauwkeurige data.

Toepassingsgebieden

MSA Drilldown wordt breed ingezet in industrieën zoals de automotive sector, farmaceutica, productie en wetenschappelijk onderzoek, waar nauwkeurige metingen cruciaal zijn voor de productkwaliteit en veiligheid.

Conclusie

Een MSA Drilldown is een essentiële procedure voor organisaties die afhankelijk zijn van precieze metingen voor kwaliteitscontrole en procesverbetering. Het biedt een grondige analyse om ervoor te zorgen dat meetprocedures adequaat zijn en resultaten betrouwbaar.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank