Kennisbank

Multi-Machine Handling

Wat is Multi-Machine Handling?

Multi-Machine Handling verwijst naar een organisatiestrategie in productieomgevingen waarbij één operator meerdere machines tegelijk bedient. Deze aanpak maximaliseert de efficiëntie door het scheiden van operator-specifieke taken van machine-specifieke taken.

Kernprincipes

  • Taakscheiding: Duidelijke onderscheiding tussen taken die menselijke interactie vereisen (zoals machine-instellingen en materiaalbevoorrading) en taken die machines zelfstandig kunnen uitvoeren.
  • Auto-eject Principe: Machines zijn zo ontworpen dat ze producten automatisch uitstoten na voltooiing van de productiecyclus, wat de noodzaak van menselijk ingrijpen vermindert.

Rol van de Operator

Operators zijn niet continu bezig met het bedienen van één machine maar configureren, monitoren en bevoorraden meerdere machines. Dit verhoogt de productiviteit doordat een operator verantwoordelijk kan zijn voor een groter aantal machines, wat leidt tot een efficiënter gebruik van menselijke en machinecapaciteit.

Voordelen van Multi-Machine Handling

  • Verhoogde Productiviteit: Door meerdere machines te bedienen, kan één operator meer output genereren binnen dezelfde tijd.
  • Kostenbesparing: Vermindert de behoefte aan arbeidskrachten, wat kan leiden tot lagere operationele kosten.
  • Efficiëntie: Vermindert de tijd die een operator besteedt aan het wachten op het einde van machinecycli, wat de algehele efficiëntie van het productieproces verbetert.

Toepassingsgebieden

Deze aanpak is bijzonder nuttig in productiefaciliteiten waar machines zelfstandig kunnen werken zonder constante menselijke tussenkomst. Het wordt vaak gezien in industrieën zoals auto-assemblage, elektronica, en verpakking.

Strategische Implementatie

Voor een effectieve implementatie van Multi-Machine Handling, moeten organisaties investeren in geschikte technologieën die automatische verwerking en ejection ondersteunen. Bovendien vereist het training en aanpassing van personeel om multi-tasking vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor het beheer van meerdere machines.

Kortom, Multi-Machine Handling is een effectieve strategie voor het verhogen van de operationele efficiëntie in productie-instellingen, die de afhankelijkheid van menselijk ingrijpen vermindert en de productiecapaciteit van faciliteiten optimaliseert.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank