Kennisbank

Multi Moment Opname (MMO)

Wat is een Multi Moment Opname (MMO)?

Multi Moment Opname (MMO) is een techniek gebruikt voor het analyseren van de tijd die werknemers besteden aan verschillende taken binnen een organisatie. Deze methode helpt bij het vaststellen van efficiëntie en het identificeren van verbeterpunten in werkprocessen.

Proces

 • Steekproefmomenten: MMO maakt gebruik van een reeks steekproefmomenten die verspreid zijn over een bepaalde periode om te observeren wat werknemers doen op willekeurig gekozen tijden.
 • Observatie: Op elk van deze momenten wordt genoteerd welke taak de werknemer uitvoert. Deze observaties worden vervolgens gecategoriseerd naar type activiteit.
 • Data-analyse: De verzamelde gegevens worden geanalyseerd om te bepalen welk percentage van de tijd aan elke taakcategorie wordt besteed.

Doel

Het hoofddoel van MMO is het verkrijgen van een nauwkeurig beeld van hoe werktijd wordt verdeeld, wat organisaties in staat stelt hun processen efficiënter in te richten door onderbenutte tijden of inefficiënte werkpatronen aan te pakken.

Toepassingen

 • Procesverbetering: MMO wordt vaak gebruikt in tijds- en bewegingsstudies om processen te stroomlijnen en efficiëntie te verhogen.
 • Capaciteitsplanning: Het helpt organisaties bij het plannen van de benodigde capaciteit op basis van de daadwerkelijke tijdsbesteding aan verschillende activiteiten.
 • Performance Management: Het biedt waardevolle inzichten die kunnen worden gebruikt voor prestatiebeoordeling en training van werknemers.

Voordelen

 • Kostenbesparing: Door inefficiënties te identificeren en aan te pakken, kunnen organisaties kosten besparen.
 • Verbeterde Productiviteit: Optimalisatie van tijd leidt tot een hogere productiviteit.
 • Betere Werkverdeling: MMO zorgt voor een betere balans in taakverdeling onder werknemers.

Beperkingen

 • Steekproefgrootte: De betrouwbaarheid van de resultaten hangt af van de grootte en representativiteit van de steekproef.
 • Observer Bias: De nauwkeurigheid kan worden beïnvloed door de subjectiviteit van de observer.

Conclusie

Multi Moment Opname is een essentieel hulpmiddel voor organisaties die streven naar een diepgaand inzicht in de verdeling van werktijd en het optimaliseren van hun operationele processen. Het biedt een basis voor datagestuurde besluitvorming en efficiëntieverbeteringen binnen diverse sectoren.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank