Kennisbank

Multi-Process Handling

Wat is Multi-Process Handling?

Multi-Process Handling is een benadering binnen productieprocessen waarbij een operator gelijktijdig meerdere productieactiviteiten beheert en uitvoert. Deze methode is bijzonder effectief in omgevingen waar snelle aanpassing aan productieveranderingen noodzakelijk is.

Kernkenmerken

  • Flow-georiënteerde Productiecellen: De inrichting van de productieomgeving is zo ontworpen dat opeenvolgende processen fysiek en logisch geordend zijn om een vloeiende doorstroming van materialen en taken te faciliteren.
  • Vaardige Operators: Multi-Process Handling vereist dat operators breed opgeleid zijn om diverse taken zoals machinebediening, kwaliteitsinspectie en materiaalbehandeling te kunnen uitvoeren.
  • Efficiëntie en Aanpasbaarheid: Deze methode streeft naar een hoge productie-efficiëntie door middel van snelle taakovergangen en een hoge mate van aanpasbaarheid aan veranderende productie-eisen.
  • Verspillingsreductie: Door het combineren van taken en het verminderen van de noodzaak voor aparte operaties of overdrachten, worden doorlooptijden verkort en wordt verspilling geminimaliseerd.

Voordelen

  • Verbeterde Flexibiliteit: Door operators in staat te stellen meerdere processen te hanteren, kunnen bedrijven snel reageren op veranderingen in de productievraag of het aanpassen van de productielijn.
  • Kostenbesparing: Minder noodzaak voor gespecialiseerde operators voor elk proces en vermindering van de logistieke kosten door vereenvoudiging van de productielijn.
  • Hogere Productiviteit: Vermindering van stilstandtijden tussen processen en verbeterde doorlooptijden door efficiënt beheer van meerdere taken.

Implementatieoverwegingen

  • Training: Het succes van Multi-Process Handling hangt af van het niveau van opleiding en de veelzijdigheid van de operators. Continu leren en bijscholing zijn essentieel.
  • Procesintegratie: Zorgvuldige planning en integratie van processen zijn nodig om te zorgen dat alle taken efficiënt op elkaar aansluiten.
  • Technologieondersteuning: Geavanceerde technologieën zoals automatisering en real-time monitoring kunnen worden ingezet om de coördinatie tussen verschillende processen te verbeteren.

Conclusie

Multi-Process Handling vergroot de operationele efficiëntie in productiefaciliteiten door het bevorderen van een flexibele en geïntegreerde werkaanpak. Door het effectief beheren van meerdere productieprocessen door één operator, optimaliseren bedrijven hun productiecapaciteit en verminderen ze operationele kosten.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank