Kennisbank

Mura

Wat is Mura?

Mura verwijst naar de variatie en ongelijkheid in productieprocessen die leiden tot inconsistentie en inefficiëntie. Het is een fundamenteel concept in Lean-manufacturing dat zich richt op het elimineren van onregelmatigheden en het bevorderen van een soepele operationele stroom.

Kernkenmerken

 • Onbalans in Productie: Mura ontstaat wanneer bepaalde delen van het productieproces overbelast zijn terwijl andere delen onderbelast blijven. Dit resulteert in een verstoorde workflow en inefficiënte benutting van middelen.
 • Variatie in Processen: Variatie in de vraag, productiesnelheid, of in operationele procedures kan leiden tot verstoringen in de productieflow, resulterend in over- of onderproductie.
 • Niet-standaardisatie: Een gebrek aan standaardprocedures kan verschillen in de uitvoering van taken veroorzaken, wat bijdraagt aan onregelmatigheden in de output en kwaliteit.
 • Ongelijkheid in Middelenverdeling: Onjuiste toewijzing van arbeid, machines, en materialen kan ook Mura veroorzaken, waardoor delen van het proces onnodig worden belast.

Aanpak voor Vermindering van Mura

 • Proces Standaardisatie: Door het standaardiseren van werkprocedures en trainingen kan consistentie worden bevorderd, wat variatie vermindert.
 • Evenwichtige Werklast: Zorgen voor een evenwichtige verdeling van taken en middelen helpt bij het optimaliseren van de productiecapaciteit en vermindert overbelasting en onderbenutting.
 • Flexibele Productieplanning: Aanpassen van productieschema’s aan veranderende vraag kan helpen bij het stabiliseren van de output en het verminderen van onnodige voorraadopbouw.
 • Continue Verbetering: Regelmatige evaluatie en aanpassing van processen om inconsistenties te identificeren en te elimineren.

Voordelen van het Verminderen van Mura

 • Efficiëntere Productie: Het verminderen van Mura leidt tot een meer voorspelbare en efficiënte productiestroom, wat de algehele productiviteit verhoogt.
 • Verbeterde Kwaliteit: Door het minimaliseren van variatie wordt de kwaliteitsconsistentie van producten verbeterd.
 • Kostenbesparing: Minder verspilling en efficiënter gebruik van middelen leiden tot kostenbesparingen.

Conclusie

Het identificeren en elimineren van Mura is essentieel voor bedrijven die Lean-principes toepassen, omdat het helpt bij het optimaliseren van processen en het verbeteren van zowel de operationele efficiëntie als de productkwaliteit. Door een meer gestroomlijnde en gebalanceerde productieomgeving te creëren, kunnen organisaties reageren op veranderingen zonder kwaliteit of productiviteit in gevaar te brengen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank