Kennisbank

Non-Value Added (NVA)

Wat is Non-Value Added (NVA)?

In Lean en procesverbetering, verwijst Non-Value Added (NVA), ook bekend als ‘waste’ of ‘verspilling’, naar activiteiten binnen een proces die geen waarde toevoegen aan het eindproduct of de dienst. Deze activiteiten worden als overbodig beschouwd omdat ze niet bijdragen aan wat de klant waardeert.

Categorieën van Verspilling

Er zijn meerdere vormen van verspilling die onder NVA vallen, vaak geïdentificeerd met de 8 DOWNTIME-verspillingscategorieën:

 • D – Defects: Productiefouten die leiden tot herwerk of afval.
 • O – Overproduction: Meer produceren dan nodig of te vroeg.
 • W – Waiting: Onnodige wachttijd tussen processtappen.
 • N – Not Utilizing Employee Skills: Talenten en vaardigheden van medewerkers niet volledig benutten.
 • T – Transportation: Overmatig transport van materialen of producten.
 • I – Inventory: Overmatige voorraad die niet direct nodig is.
 • M – Motion: Onnodige bewegingen die geen waarde toevoegen.
 • E – Excess Processing: Meer verwerking dan nodig is om aan klantvereisten te voldoen.

Een andere manier is TIMWOODS:

 1. Transport: Onnodig transport van materialen, producten of informatie, wat leidt tot verhoogde kosten en mogelijk schade of vertragingen.
 2. Inventory (Voorraad): Excessieve voorraad die kapitaal vastlegt, opslagruimte inneemt en risico op veroudering of beschadiging verhoogt.
 3. Motion (Beweging): Onnodige bewegingen door medewerkers of machines die niet bijdragen aan de waarde van het product.
 4. Waiting (Wachten): Tijd waarin mensen of machines niet productief zijn vanwege het wachten op materialen, informatie, of uitrusting.
 5. Over-production (Overproductie): Meer produceren dan door klanten is gevraagd, wat leidt tot overcapaciteit en ongebruikte voorraad.
 6. Over-processing (Overbewerking): Meer bewerkingen uitvoeren dan nodig is om aan de eisen van de klant te voldoen, wat resulteert in verspilling van middelen en tijd.
 7. Defects (Defecten): Productiefouten die herwerk, afval en ontevredenheid bij klanten veroorzaken.
 8. Skills (Vaardigheden): Het niet volledig benutten van de vaardigheden, talenten en kennis van medewerkers, wat leidt tot een minder effectieve werkplek.

Toepassing

 • Identificeren: Organisaties moeten elke vorm van verspilling identificeren door processen en workflows te analyseren.
 • Analyseren: Bepaal de onderliggende oorzaken van verspilling binnen elke categorie.
 • Elimineren: Implementeer verbeteringen om verspilling te verminderen of te elimineren, zoals het herontwerpen van processen, het trainen van medewerkers, en het optimaliseren van de productielayout.

Voordelen

 • Kostenbesparing: Het verminderen van verspilling leidt tot directe kostenbesparingen.
 • Verhoogde Efficiëntie: Minder verspilling resulteert in efficiëntere productie- en werkprocessen.
 • Verbeterde Klanttevredenheid: Door de focus op waardevermeerdering te verhogen, verbetert de kwaliteit van producten en diensten.

Conclusie

Het begrijpen en reduceren van NVA is belangrijk in Lean en procesverbetering. Het helpt organisaties hun processen te stroomlijnen en de klanttevredenheid te verhogen door alleen waardevolle activiteiten te behouden.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank