Kennisbank

Normality Plot

Wat is een Normality Plot?

Een normality plot, vaak een Q-Q (quantile-quantile) plot genoemd, is een grafische techniek die gebruikt wordt om te beoordelen of een gegevensset normaal verdeeld is. Het vergelijkt de verdeling van de gegevens met de verwachte verdeling als de gegevens normaal verdeeld waren.

Werkwijze

  • Quantiles: De plot stelt de kwantielen van de gegevensset grafisch voor tegenover de kwantielen van een theoretische normale verdeling.
  • Lijn van Normaliteit: Als de gegevens normaal verdeeld zijn, zullen de punten ongeveer langs een rechte lijn vallen, bekend als de lijn van normaliteit.

Interpretatie

  • Directe Aflezing: Afwijkingen van de lijn duiden op afwijkingen van normaliteit. Bijvoorbeeld, een kromming in de plot kan wijzen op scheefheid in de gegevens.
  • Uiteinden van de Plot: Zwaarte van de staarten kan worden beoordeeld door te kijken naar de uiteinden van de plot; punten die ver weg liggen van de lijn duiden op zware of lichte staarten.

Toepassingen

  • Statistische Analyse: Normaliteitsplots zijn cruciaal in statistische analyses omdat veel parametrische tests, zoals t-tests en ANOVA, uitgaan van normaal verdeelde gegevens.
  • Beoordeling van Data: Ze helpen bij het bepalen of geavanceerde transformaties of niet-parametrische methoden nodig zijn voor verdere analyse.

Voordelen

  • Eenvoudige Visualisatie: Biedt een snelle en visueel intuïtieve manier om de aanname van normaliteit te evalueren.
  • Breed Toepasbaar: Kan worden gebruikt voor elk type continue gegevens en is niet beperkt tot specifieke toepassingen.

Conclusie

Een normality plot is een essentiële tool in de gereedschapskist van een data-analist, vooral nuttig voor het controleren van de geschiktheid van gegevens voor parametrische statistische tests. Door de visuele aard is het een toegankelijke methode voor zowel nieuwe als ervaren onderzoekers om inzicht te krijgen in de verdeling van hun gegevens.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank