Kennisbank

Onderhanden Werk (OHW)

Wat is Onderhanden Werk (OHW)?

Onderhanden Werk (OHW), ook bekend als Work-in-Process (WIP) of Work-in-Progress, is een term gebruikt in de productie en dienstensector die verwijst naar materialen en producten die in het productieproces zitten maar nog niet zijn voltooid. Het omvat alle grondstoffen, arbeid en overhead die al zijn geïnvesteerd in producten die nog niet gereed zijn voor verkoop.

Belang van OHW Beheer:

Het beheer van OHW is essentieel voor het optimaliseren van productieprocessen en het verbeteren van de cashflow binnen een bedrijf. Correct beheer van OHW zorgt voor:

  • Efficiënte Cashflow: Vermindert de hoeveelheid kapitaal die vastzit in onvoltooide producten.
  • Ruimtebeheer: Helpt opslag- en ruimtebeheer te optimaliseren door overmatige voorraden te vermijden.
  • Productie-efficiëntie: Identificeert knelpunten in het productieproces en vermindert de cyclusduur van productie.

Impact van OHW op Bedrijfsvoering:

  • Te Hoog OHW Niveau: Kan leiden tot onnodige opslagkosten, risico op beschadiging of veroudering van producten, en verminderde flexibiliteit om op marktveranderingen te reageren.
  • Te Laag OHW Niveau: Kan productiestilstanden veroorzaken en het risico op gemiste verkopen vergroten als gevolg van onvoldoende voorraad om aan de vraag te voldoen.

Lean Management en OHW:

In Lean en Lean Six Sigma is het minimaliseren van OHW een sleuteldoelstelling, omdat het beschouwd wordt als een vorm van verspilling die geen waarde toevoegt voor de klant. Door het OHW te verminderen, streven Lean organisaties ernaar om de doorlooptijden te verkorten en de algehele efficiëntie te verhogen.

Toepassingen:

  • Productiebedrijven: Gebruiken OHW-niveaus om de efficiëntie van productielijnen en het gebruik van middelen te meten.
  • Dienstensector: In projectmanagement helpt het bijhouden van OHW om de voortgang van projecten te monitoren en te beheren.

Conclusie:

OHW is een cruciale variabele binnen zowel productiebedrijven als dienstverlenende organisaties. Effectief beheer van OHW kan leiden tot aanzienlijke verbeteringen in productiviteit, kostenreductie en klanttevredenheid. Door nauwlettend toezicht en strategische planning kan een bedrijf zijn OHW optimaliseren en daarmee een competitief voordeel behalen in de markt.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank