Kennisbank

One Sample t-test

Wat is een One Sample t-test?

De One Sample t-test is een statistische procedure die gebruikt wordt om te bepalen of het gemiddelde van een steekproef significant afwijkt van een bekende of verwachte waarde. Deze test speelt een belangrijke rol in gebieden zoals kwaliteitscontrole en procesoptimalisatie binnen Lean Six Sigma.

Hoe het werkt:

  • Null Hypothese (H0): Stelt dat er geen significant verschil is tussen het steekproefgemiddelde en de beoogde of verwachte waarde.
  • Alternatieve Hypothese (Ha): Stelt dat er een significant verschil is tussen het steekproefgemiddelde en de beoogde waarde.
  • Berekening: De test berekent een t-waarde, die de mate van verschil tussen het steekproefgemiddelde en de verwachte waarde uitdrukt in termen van de standaardafwijking van de steekproef. Daarna wordt een p-waarde berekend om te bepalen of dit verschil significant is.

Toepassingsvoorbeeld:

Stel, een fabrikant wil controleren of de lengte van een geproduceerd onderdeel gemiddeld 5 cm is. Na het meten van een steekproef, blijkt het gemiddelde 4.9 cm te zijn. Met behulp van de One Sample t-test kan de fabrikant vaststellen of dit verschil significant is of het resultaat van natuurlijke variatie.

Stappen om een One Sample t-test uit te voeren:

  1. Formuleren van Hypothesen: Definieer H0 en Ha gebaseerd op de doelstelling van de test.
  2. Data Verzamelen: Verzamel steekproefdata en bereken het gemiddelde.
  3. Voer de Test uit: Bereken de t-waarde en de p-waarde.
  4. Interpreteer de Resultaten: Als de p-waarde kleiner is dan het significantieniveau (meestal 0,05), verwerp dan H0. Anders behoud H0.

Belang van de One Sample t-test:

  • Kwaliteitscontrole: Helpt bij het handhaven van productkwaliteit door te verifiëren of producten aan de gestelde normen voldoen.
  • Procesoptimalisatie: Identificeert gebieden waar procesverbeteringen noodzakelijk zijn.
  • Besluitvorming: Ondersteunt besluitvorming met statistisch bewijs, verhoogt de betrouwbaarheid van de genomen maatregelen.

Conclusie:

De One Sample t-test is een essentiële statistische tool voor iedereen die betrokken is bij het verbeteren van processen of het handhaven van kwaliteitsnormen, vooral binnen Lean Six Sigma. Deze test biedt een krachtige methode om beslissingen te ondersteunen met robuuste statistische analyses.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank