Kennisbank

Operational Excellence (OpEx)

Wat is Operational Excellence (OpEx)?

Operational Excellence (OpEx) verwijst naar een filosofie van het leiderschap, teamwork en probleemoplossing, gericht op continue verbetering in een organisatie. Het doel is om bedrijfsprocessen te optimaliseren en te standaardiseren om waarde te maximaliseren voor klanten met minimale verspilling.

Kernprincipes:

 • Klantgerichtheid: Alle activiteiten en processen worden ontworpen om te voldoen aan of te overtreffen van de klantverwachtingen.
 • Procesoptimalisatie: Systematische analyse en verbetering van bedrijfsprocessen om efficiëntie, kwaliteit en doorlooptijd te verhogen.
 • Cultuur van Continue Verbetering: Een bedrijfscultuur die innovatie en constante zoektocht naar verbeteringen stimuleert, vaak ondersteund door methodologieën zoals Lean, Six Sigma en Kaizen.

Implementatie:

 • Leiderschap: Sterk leiderschap dat een visie en duidelijke doelstellingen voor OpEx uitzet.
 • Medewerkersbetrokkenheid: Actieve betrokkenheid van medewerkers op alle niveaus, waarbij hun kennis en vaardigheden worden benut om processen te verbeteren.
 • Training en Educatie: Continue opleiding en training van medewerkers om de principes en technieken van OpEx toe te passen.
 • Meten en Analyseren: Gebruik van statistische hulpmiddelen om processen te meten en te analyseren voor effectieve controle en verbetering.

Voordelen:

 • Verhoogde Productiviteit: Vermindering van verspilling en inefficiënties, wat leidt tot hogere productiviteit.
 • Verbeterde Kwaliteit: Consistente output die voldoet aan kwaliteitsnormen en klantverwachtingen.
 • Kostenverlaging: Optimalisatie van processen leidt tot verlaagde operationele kosten.
 • Verhoogde Klanttevredenheid: Door voortdurende verbetering van producten en diensten.

Uitdagingen:

 • Weerstand tegen Verandering: Weerstand van medewerkers en management kan de implementatie van OpEx-principes vertragen.
 • Consistentie: Het handhaven van een constante toepassing van OpEx-principes kan moeilijk zijn, vooral in grote of geografisch verspreide organisaties.
 • Balans Vinden: Het vinden van een balans tussen het voldoen aan klantverwachtingen en het beheersen van kosten.

Conclusie:

Operational Excellence is niet slechts een doel of een programma, maar een element van de bedrijfscultuur dat voortdurende verbetering nastreeft. Het is van toepassing in elke sector en kan leiden tot aanzienlijke verbeteringen in efficiëntie, klanttevredenheid en uiteindelijk bedrijfssucces. Het integreren van OpEx in de dagelijkse bedrijfsvoering kan een duurzame concurrentievoordeel creëren.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank