Kennisbank

Out of Control (OOC)

Wat is Out of Control (OOC)?

Out of Control (OOC) is een term uit de statistische procesbeheersing (SPC) die aangeeft dat een proces onstabiel is en beïnvloed wordt door specifieke oorzaken die niet als normaal worden beschouwd binnen het proces. Dit verschijnsel staat tegenover ‘common cause variation’, wat de normale, verwachte variatie binnen een proces omvat.

Belang van OOC Identificatie:

  • Processtabiliteit: OOC geeft aan dat er significante afwijkingen zijn die de consistentie en voorspelbaarheid van een proces verstoren.
  • Kwaliteitsborging: Het tijdig identificeren en corrigeren van OOC-situaties is cruciaal om de kwaliteit van het product of de dienst te waarborgen.

Identificatie van OOC:

OOC wordt meestal geïdentificeerd door middel van controlekaarten en statistische tests die helpen bij het opsporen van ongewone patronen die niet verwacht worden in een stabiel proces. Voorbeelden van indicatoren die OOC suggereren zijn:

  • Een punt buiten de controlelimieten op een controlekaart.
  • Twee van drie opeenvolgende punten dicht bij de controlelimiet aan één kant.
  • Een reeks punten die consistent stijgt of daalt.

Actie ondernemen bij OOC:

Wanneer een proces als OOC wordt geïdentificeerd, is het van belang om onmiddellijk actie te ondernemen:

  1. Analyseren: Onderzoek de mogelijke oorzaken van de afwijking.
  2. Correctieve Maatregelen: Implementeer maatregelen om het proces weer binnen de normale controlelimieten te brengen.
  3. Voorkomen van Herhaling: Pas het proces aan om toekomstige OOC-situaties te voorkomen.

Out of Control Action Plan (OCAP):

Een OCAP is een vooraf opgesteld actieplan dat wordt geactiveerd bij het detecteren van een OOC-situatie. Het beschrijft gedetailleerd de stappen die moeten worden genomen om het proces weer onder controle te krijgen, inclusief wie verantwoordelijk is voor welke acties en binnen welk tijdsbestek deze moeten worden uitgevoerd.

Belang van OCAP:

Een effectief OCAP helpt bij het snel en efficiënt reageren op OOC-incidenten, minimaliseert de impact op de productie en zorgt voor het behoud van de kwaliteit. Het draagt bij aan een proactieve procesbeheersing en continu verbeteren van het productiesysteem.

Conclusie:

Het identificeren en beheren van OOC-situaties is een essentieel onderdeel van elk kwaliteitsmanagement- en productiesysteem. Door vroegtijdig te reageren op OOC-waarschuwingen en gebruik te maken van een gestructureerd OCAP, kunnen organisaties de stabiliteit en efficiëntie van hun processen waarborgen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank