Kennisbank

Output

Wat is Output?

Output verwijst naar de eindresultaten geproduceerd door een proces of systeem. Dit kan variëren van fysieke producten in een productieomgeving tot diensten geleverd door een organisatie. Output is een fundamenteel concept binnen verschillende managementmethodologieën, waaronder Lean en Six Sigma, waarbij de focus ligt op het optimaliseren en verbeteren van de outputkwaliteit en -efficiëntie.

Belang van Output:

 • Kwaliteitsbeoordeling: Output is een directe indicator van de kwaliteit en effectiviteit van een proces.
 • Klanttevredenheid: Het eindresultaat heeft directe invloed op de klanttevredenheid, omdat het de behoefte van de klant vervult.
 • Prestatiemeting: In Lean en Six Sigma wordt de output gebruikt om de prestaties van een proces te meten en te bepalen of verbeteringen noodzakelijk zijn.

Componenten van Output:

 • Fysieke producten: Bijvoorbeeld items geproduceerd op een productielijn.
 • Diensten: Resultaten geleverd door servicegerichte bedrijven of organisaties.
 • Data en Informatie: Output in de vorm van resultaten geproduceerd door informatiesystemen of onderzoek.

Optimalisatie van Output:

 • Efficiëntieverbetering: Minimaliseren van verspillingen in het proces om de output te verhogen.
 • Kwaliteitscontrole: Strikte controleprocedures om de kwaliteit van de output te garanderen.
 • Procesinnovatie: Het doorvoeren van technologische en methodologische innovaties om de output te verbeteren.

Strategieën voor Verbetering:

 1. Lean Management: Focus op het stroomlijnen van processen om snellere en betere output te produceren.
 2. Six Sigma: Gebruik van statistische methoden om variatie in outputkwaliteit te verminderen.
 3. Klantfeedback: Integreren van klantfeedback om de output te af te stemmen op de marktvraag.

Toepassingen:

 • Industrie: In productiefaciliteiten waar de efficiëntie van de output direct gekoppeld is aan bedrijfsresultaten.
 • Dienstensector: Waar de kwaliteit van de output bepalend is voor klantretentie en tevredenheid.
 • IT en Softwareontwikkeling: Output in de vorm van softwareapplicaties en updates die klantverwachtingen moeten overtreffen.

Conclusie:

De output is een essentieel element binnen elk proces of bedrijf, waarvan de optimalisatie direct bijdraagt aan de algemene prestaties en klanttevredenheid. Het begrijpen en continu verbeteren van de output is van cruciaal belang voor succes in elke competitieve industrie.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank