Kennisbank

Overall Equipment Effectiveness (OEE)

Wat is Overall Equipment Effectiveness (OEE)?

Overall Equipment Effectiveness (OEE) is een standaardmeting binnen Total Productive Maintenance (TPM) die helpt de werkelijke prestaties van productiemachines te beoordelen. OEE is een sleutelindicator voor het meten van de efficiëntie van een machine door drie primaire factoren te analyseren: beschikbaarheid, prestatie en kwaliteit.

Componenten van OEE:

 1. Beschikbaarheid: Meet de geplande en ongeplande stilstanden. Dit omvat onderbrekingen door technische storingen, gepland onderhoud en andere downtime die de productiecapaciteit beïnvloedt.
 2. Prestatie: Beoordeelt de operationele snelheid van de machines. Het meet of machines draaien op de maximale snelheid die technisch mogelijk is, en identificeert verliezen door lagere draaisnelheden.
 3. Kwaliteit: Richt zich op het aantal defecte producten en herwerk. Dit aspect meet de effectiviteit van de machine in termen van het produceren van producten die voldoen aan de kwaliteitsnormen.

Berekening van OEE:

Beschikbaarheid x Prestatie x Kwaliteit.

Elke component wordt uitgedrukt als een percentage, waarbij een hogere score aangeeft dat de machine effectiever wordt benut.

Analyse van Six Big Losses:

OEE houdt zich bezig met de ‘Six Big Losses’ die invloed hebben op de efficiëntie:

 • Storingen
 • Opstartverliezen
 • Kleine stops
 • Snelheidsverliezen
 • Productieafwijkingen
 • Opstartafval

Toepassing en Belang:

 • Real-time Monitoring: OEE biedt een actueel beeld van de machineprestaties, waardoor direct kan worden ingegrepen als de efficiëntie onder de norm valt.
 • Procesoptimalisatie: Door de factoren die bijdragen aan lage OEE te identificeren, kunnen bedrijven gericht maatregelen nemen om hun productieprocessen te verbeteren.
 • Maximaliseren van Machinecapaciteit: Een hoge OEE-score duidt op een optimale benutting van de machines, wat leidt tot hogere productiviteit en lagere operationele kosten.

Conclusie:

Overall Equipment Effectiveness is een cruciale metric binnen productieomgevingen die streeft naar continue verbetering. Het helpt niet alleen bij het identificeren van inefficiënties, maar stimuleert ook proactieve onderhouds- en kwaliteitsstrategieën.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank