Kennisbank

Pareto-analyse

Wat is Pareto-analyse?

Pareto-analyse, ook bekend als het Paretoprincipe, is een benadering die helpt om de meest belangrijke factoren binnen een probleem of situatie te identificeren en prioriteren. Het principe is gebaseerd op de observatie dat vaak 20% van de oorzaken 80% van de problemen veroorzaakt. Deze regel wordt gebruikt om zich te concentreren op de 20% van de factoren die de grootste impact hebben.

Hoe werkt het?

De Pareto-analyse volgt een paar basisstappen:

 1. Identificeer en Lijst Problemen: Begin met het verzamelen van gegevens en het opsommen van problemen of oorzaken gerelateerd aan de kwestie die je onderzoekt.
 2. Geef Score aan Problemen: Geef elke oorzaak of elk probleem een score die de omvang of het effect ervan weergeeft.
 3. Classificeer en Sorteer: Orden de problemen op basis van hun score van hoog naar laag.
 4. Cumulatieve Analyse: Bereken het cumulatieve effect van de oorzaken, waarbij je begint met de grootste bijdrager.
 5. Visuele Weergave: Maak een Pareto-diagram, een speciaal type staafdiagram, waarbij de staven de frequentie van elk probleem weergeven en een lijn het cumulatieve percentage toont.

Toepassingen van Pareto-analyse

Pareto-analyse wordt breed toegepast in diverse velden, zoals:

 • Klantenservice: Identificeren van de meest voorkomende klachten die het grootste aantal klanten beïnvloeden.
 • Productie: Vinden van de meest voorkomende oorzaken van defecten of vertragingen in de productielijn.
 • Productontwikkeling: Bepalen welke functies van een product de meeste waarde toevoegen voor de klant.

Voordelen van Pareto-analyse

 • Efficiëntie: Helpt teams zich te concentreren op veranderingen die de grootste impact hebben.
 • Eenvoudig: Vereist geen complexe statistische kennis.
 • Veelzijdig: Kan worden toegepast in verschillende situaties en industrieën.

Overwegingen

Hoewel Pareto-analyse een krachtig hulpmiddel is, is het belangrijk om te beseffen dat niet alle problemen duidelijk door deze regel worden gedekt. Het kan minder effectief zijn wanneer de verdeling van oorzaken en effecten minder duidelijk is of meer gelijkmatig verdeeld.

Pareto-analyse is een nuttige techniek die kan helpen bij het stroomlijnen van inspanningen en het maximaliseren van de impact van verbeterinitiatieven in bijna elke sector of situatie.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank