Kennisbank

Parts Per Million (PPM)

Wat is Parts Per Million (PPM)?

Parts Per Million (PPM) is een maatstaf die gebruikt wordt om de kwaliteit van een proces te beoordelen door het aantal defecten per miljoen mogelijkheden aan te geven. Deze meting is essentieel in methodieken zoals Lean en Lean Six Sigma, waar het gebruikt wordt om de prestaties van processen te evalueren en te vergelijken met andere processen of industriestandaarden.

Hoe werkt PPM?

PPM meet het aantal defecten in een proces per miljoen kansen of mogelijkheden voor een defect. Deze metriek biedt een heldere en genormaliseerde manier om de kwaliteit over verschillende processen of productielijnen te vergelijken, ongeacht hun totale output. Hierdoor kunnen bedrijven:

  • Kwaliteitsniveaus vaststellen: Snel zien welk proces minder betrouwbaar is of onder presteert.
  • Vergelijken met normen: De prestaties van hun processen vergelijken met industriestandaarden of benchmarks.
  • Identificeren van verbeterpunten: Vaststellen waar dringend verbeteringen nodig zijn om de kwaliteit te verhogen en de efficiëntie te verbeteren.

Toepassing van PPM

In de praktijk wordt PPM gebruikt in verschillende situaties, zoals:

  • Productieprocessen: Beoordelen van de kwaliteit in massaproductie waar zelfs kleine defectpercentages grote gevolgen kunnen hebben.
  • Softwareontwikkeling: Meten van de foutfrequentie in code of applicaties.
  • Dienstverlening: Beoordelen van de foutpercentages in klantenservice of in administratieve processen.

Voordelen van PPM

  • Duidelijkheid en Uniformiteit: PPM biedt een duidelijke, kwantitatieve basis voor kwaliteitsbeoordeling die gemakkelijk te begrijpen en te communiceren is.
  • Flexibiliteit: Kan worden toegepast op bijna elk proces of elke industrie waar kwaliteitscontrole belangrijk is.
  • Vergelijkbaarheid: Maakt het mogelijk om processen met verschillende groottes en volumes eerlijk te vergelijken.

Belang van PPM in Lean

In de context van Lean en Six Sigma, is een laag PPM-getal vaak een doel, omdat dit aangeeft dat een proces efficiënt en met minimale fouten werkt. Hoge PPM-waarden kunnen aanleiding zijn voor verdere analyse en verbeteringsprojecten, omdat ze wijzen op potentiële verspilling, hogere kosten en mogelijke klant-ontevredenheid.

Door PPM te gebruiken als een leidende indicator voor kwaliteit, kunnen bedrijven proactief hun processen beheren en continu verbeteren om hun operationele efficiëntie en klanttevredenheid te verhogen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank