Kennisbank

PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act)

Wat is de PDCA-cyclus?

De PDCA-cyclus, ook bekend als de cirkel van Deming, is een voortdurend iteratief framework dat gebruikt wordt voor het verbeteren van processen en producten. Het is zeer effectief binnen Lean management en Six Sigma projecten en biedt een gestructureerde aanpak voor continue verbetering. De cyclus bestaat uit vier stappen: Plan, Do, Check en Act.

De vier fasen van de PDCA-cyclus

  1. Plan: In deze fase wordt het probleem zorgvuldig geanalyseerd en worden doelen gesteld. Een gedegen plan voor verbetering wordt ontwikkeld, inclusief de definitie van succes en de middelen die nodig zijn om de verbetering te realiseren.
  2. Do: De uitvoering van het plan vindt plaats op kleine schaal. Dit minimaliseert risico’s en maakt het mogelijk om de effectiviteit van de oplossing te testen zonder grote investeringen of grote wijzigingen in het proces.
  3. Check: Na de implementatie van het plan wordt de uitkomst geëvalueerd. Dit omvat het analyseren van de verzamelde data om te zien of de verwachte resultaten zijn bereikt. Eventuele afwijkingen van het plan worden onderzocht om de oorzaken te begrijpen.
  4. Act: Als de resultaten van de proefimplementatie succesvol zijn, worden de veranderingen op grotere schaal toegepast. Procedures worden aangepast en de nieuwe werkwijze wordt gestandaardiseerd. Als de resultaten niet aan de verwachtingen voldoen, wordt de cyclus opnieuw gestart met aangepaste plannen.

Continu verbeteren met PDCA

De kracht van de PDCA-cyclus ligt in zijn repetitieve natuur. Na de ‘Act’-fase begint de cyclus opnieuw met een nieuwe ‘Plan’-fase. Dit zorgt ervoor dat continue verbetering een integraal onderdeel wordt van de bedrijfscultuur. Elk aspect van het proces wordt voortdurend beoordeeld en bijgesteld, wat leidt tot geleidelijke en voortdurende verbeteringen.

Voordelen van de PDCA-cyclus

  • Flexibiliteit: Kan worden toegepast op vrijwel elk type proces of project.
  • Risicobeperking: Door implementatie op kleine schaal worden potentiële risico’s verminderd.
  • Cultuur van kwaliteit: Bevordert een cultuur waarin continue verbetering wordt gewaardeerd en nagestreefd.

Door gebruik te maken van de PDCA-cyclus kunnen organisaties systematisch hun processen verbeteren, de efficiëntie verhogen, en klanttevredenheid versterken. Het is een bewezen methodiek voor het bereiken van hogere kwaliteit en betere prestaties in elke branche.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank