Kennisbank

PDSA-cyclus (Plan-Do-Study-Act)

Wat is de PDSA-cyclus?

De PDSA-cyclus, kort voor Plan-Do-Study-Act, is een iteratief, vierstapsmodel voor continue verbetering van processen en producten. Het is een aanpassing van de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) en wordt veel gebruikt in kwaliteitsmanagement en business process management. De PDSA-cyclus is ontworpen om processen systematisch te verbeteren door het experimenteren met veranderingen en het analyseren van de resultaten.

De vier fasen van de PDSA-cyclus

  1. Plan: Identificeer een doel of een noodzaak voor verbetering. Ontwikkel hypothesen over wat de veranderingen zullen veroorzaken en plan hoe deze veranderingen zullen worden uitgevoerd. Definieer duidelijk wat succes betekent en hoe het gemeten zal worden.
  2. Do: Voer de geplande verandering uit op een gecontroleerde, kleine schaal. Dit is het experimentele deel, waarin de veranderingen worden getest om te zien hoe ze in de praktijk functioneren.
  3. Study: Evalueer de resultaten van de test om te zien of de verwachte verbeteringen zijn bereikt. Analyseer de data om conclusies te trekken over de effectiviteit van de verandering en eventuele aanpassingen die nodig zijn. Deze fase verschilt van de ‘Check’-fase in de PDCA-cyclus door een nadruk op leren en het begrijpen van de resultaten.
  4. Act: Afhankelijk van de resultaten van de studiefase, neem actie om de veranderingen te implementeren op een grotere schaal of om de cyclus opnieuw te beginnen met een aangepaste plan. Dit is de stap waarin de verbeteringen worden gestandaardiseerd of verdere iteraties worden voorbereid.

Toepassingen van PDSA

De PDSA-cyclus is effectief in zowel de gezondheidszorg, het onderwijs, als in de industrie. Het wordt gebruikt voor het implementeren van kwaliteitsverbeteringen, het aanpassen van bedrijfsprocessen, en het innoveren van producten en diensten. Door zijn flexibele en adaptieve aard kan het toegepast worden op complexe en variërende situaties waar continue verbetering nodig is.

Voordelen van de PDSA-cyclus

  • Gericht op leren: Moedigt een diepgaande analyse van de resultaten aan, wat leidt tot beter begrip en effectievere verbeteringen.
  • Risicomanagement: Door experimenten op kleine schaal te beginnen, minimaliseert het de potentiële negatieve effecten van veranderingen.
  • Flexibiliteit: Kan worden aangepast aan verschillende situaties en behoeften, wat het breed toepasbaar maakt.

Belang van PDSA in continue verbetering

De PDSA-cyclus is een fundamenteel hulpmiddel in het streven naar operationele excellentie en het verbeteren van klanttevredenheid. Het helpt organisaties om adaptief en responsief te zijn in hun benadering van probleemoplossing en procesverbetering. Dit zorgt voor gestage en aanhoudende verbeteringen, essentieel voor bedrijven die hun efficiëntie en effectiviteit willen verhogen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank