Kennisbank

PICK Chart

Wat is een PICK Chart?

De PICK Chart is een visueel hulpmiddel en een effectieve tool die gebruikt wordt binnen projectmanagement en procesverbetering om ideeën voor verbetering te categoriseren en prioriteren. De tool helpt teams snel te bepalen welke verbeterideeën de meeste potentie hebben en welke minder aantrekkelijk zijn om uit te voeren. De chart is verdeeld in vier quadranten, elk met een specifieke focus die helpt bij het maken van strategische beslissingen over de implementatie van ideeën.

De vier quadranten van de PICK Chart

  1. Implement (I): Ideeën in dit quadrant zijn zowel makkelijk te implementeren als potentieel zeer waardevol. Dit zijn de ideeën die onmiddellijk uitgevoerd moeten worden omdat ze snel resultaten kunnen leveren met minimale inspanning.
  2. Possible (P): Deze ideeën zijn potentieel waardevol, maar vereisen meer inspanning om te realiseren. Ze kunnen meer onderzoek, tijd, en middelen vergen. Deze projecten zijn vaak de moeite waard om verder te verkennen, aangezien ze belangrijke voordelen kunnen bieden.
  3. Challenge (C): Ideeën in dit quadrant zijn moeilijk te implementeren maar hebben hoge verwachte opbrengsten. Ze vereisen een grondige evaluatie, inclusief een kosten-batenanalyse en mogelijk een pilot-test, om te bepalen of de verwachte voordelen de inspanning rechtvaardigen.
  4. Kill (K): In dit quadrant vallen de ideeën die noch eenvoudig te implementeren zijn, noch significant waardevol lijken. Deze ideeën worden vaak afgevoerd, zodat middelen en aandacht kunnen worden gericht op meer belovende voorstellen.

Voordelen van het gebruik van een PICK Chart

  • Efficiënte besluitvorming: De PICK Chart biedt een duidelijke en snelle manier om consensus te bereiken binnen teams over welke projecten prioriteit moeten hebben.
  • Visualisatie: Door ideeën visueel te categoriseren, kan een team gemakkelijk de verdeling van projecten zien en begrijpen waar de focus moet liggen.
  • Prioritering: Helpt teams zich te concentreren op projecten die de grootste impact zullen hebben, terwijl minder waardevolle initiatieven worden geminimaliseerd of geëlimineerd.

Toepassing van de PICK Chart

De PICK Chart is bijzonder nuttig in omgevingen waar veel ideeën voor verbetering zijn en beslissingen genomen moeten worden over welke prioriteit moeten krijgen. Het is een populair hulpmiddel in Lean, Six Sigma, en andere procesverbeteringsmethodologieën. Teams kunnen deze tool gebruiken tijdens brainstormsessies of strategische planningssessies om ideeën te filteren en te organiseren.

De PICK Chart maakt het niet alleen mogelijk om rationele beslissingen te nemen, maar bevordert ook de betrokkenheid en samenwerking binnen teams. Door samen de ideeën te evalueren en te categoriseren, kunnen teams efficiënter en effectiever werken aan de verbetering van hun processen en resultaten.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank