Kennisbank

Pilot

Wat is een Pilot?

Een pilot is een praktische testfase waarbij een nieuw idee, product of proces op een kleinere schaal wordt uitgevoerd voordat het volledig wordt geïmplementeerd. Het functioneert als een generale repetitie, waarbij de oplossing in een realistische omgeving wordt getest om de prestaties en haalbaarheid te evalueren. Dit geeft een organisatie de kans om te leren en aanpassingen te maken voordat de oplossing breed wordt uitgerold.

Voordelen van een Pilot

  1. Praktische inzichten: Een pilot biedt directe feedback over hoe een oplossing functioneert in de praktijk. Dit kan helpen om problemen vroegtijdig te identificeren en aan te pakken, waardoor kinderziektes worden opgelost voordat de oplossing op grote schaal wordt geïmplementeerd.
  2. Risicobeperking: Door een nieuw idee eerst op kleine schaal uit te voeren, worden de potentiële risico’s beperkt. Mocht het concept niet werken zoals verwacht, dan zijn de gevolgen beperkt tot het pilotgebied in plaats van de gehele organisatie.
  3. Implementatie-ervaring: Het uitvoeren van een pilot geeft het team waardevolle ervaring met de implementatie van de oplossing. Dit kan helpen om de uitrol op grotere schaal efficiënter te maken, aangezien het team al bekend is met de benodigde stappen en mogelijke uitdagingen.

Wanneer een Pilot Uitvoeren?

Een pilot is vooral nuttig wanneer een oplossing complex is of significante veranderingen binnen de organisatie teweegbrengt. Het is ook relevant wanneer er onzekerheid bestaat over de beste manier van implementatie of wanneer de kosten van een volledige implementatie hoog zijn.

Stappen voor het Uitvoeren van een Pilot

  1. Plan: Definieer duidelijk de doelen, scope en verwachtingen van de pilot. Bepaal welke variabelen gemeten zullen worden en hoe de resultaten geëvalueerd worden.
  2. Do: Voer de pilot uit zoals gepland. Zorg voor een nauwkeurige monitoring en documentatie van het proces.
  3. Evaluate: Analyseer de resultaten van de pilot. Kijk naar de prestaties van de oplossing en verzamel feedback van de betrokkenen.
  4. Adjust: Maak op basis van de evaluatie de nodige aanpassingen aan de oplossing. Besluit of verdere tests nodig zijn of dat de oplossing klaar is voor een bredere implementatie.

Belang van een Pilot

Een pilot is cruciaal voor het succesvol implementeren van nieuwe ideeën of processen in een organisatie. Het biedt een veilige manier om te experimenteren en te leren, vermindert het risico op grootschalige fouten en vergroot de kans op een succesvolle uitrol. Kortom, het is een essentiële stap in het validatieproces van nieuwe initiatieven.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank