Kennisbank

Poka Yoke

Wat is Poka Yoke?

Poka Yoke is een Japans concept dat letterlijk vertaald kan worden als ‘foutpreventie’. Het is een fundamenteel principe binnen Lean en Lean Six Sigma dat gericht is op het elimineren van fouten door het ontwerpen van processen die het voor gebruikers moeilijk of onmogelijk maken om fouten te maken. Poka Yoke-oplossingen zijn vaak eenvoudige, ingenieuze aanpassingen die helpen om menselijke fouten te voorkomen zonder significante verhoging van de kosten of complexiteit.

Voorbeelden van Poka Yoke

  • USB-stekker: Een USB-stekker die maar op één manier in de poort past, voorkomt dat deze verkeerd wordt ingebracht.
  • Simkaart tray: Een simkaart tray die slechts in één oriëntatie in een telefoon past, zodat het plaatsen van de simkaart niet fout kan gaan.
  • Sensorische feedback: Machines die een geluidssignaal of visuele feedback geven wanneer een actie correct is uitgevoerd of wanneer een fout dreigt te ontstaan.

Voordelen van Poka Yoke

  1. Foutreductie: Door het ontwerpen van mechanismen die fouten voorkomen, wordt de kwaliteit van het eindproduct verhoogd en het risico op defecten verminderd.
  2. Verbeterde efficiëntie: Minder tijd wordt verspild aan het corrigeren van fouten, wat leidt tot een soepelere en efficiëntere productie.
  3. Toename in klanttevredenheid: Producten en processen die consistent zijn in kwaliteit en prestatie verhogen de tevredenheid en het vertrouwen van de klant.
  4. Kostenbesparing: Het voorkomen van fouten helpt ook om kosten te besparen die anders besteed zouden worden aan herwerk en garantieclaims.

Belang van Poka Yoke in Lean Management

In Lean management is het minimaliseren van verspilling een kernprincipe, en foutpreventie speelt daarbij een cruciale rol. Poka Yoke helpt niet alleen bij het elimineren van verspilling door fouten te voorkomen, maar bevordert ook een cultuur van voortdurende verbetering en aandacht voor detail. Dit maakt Poka Yoke een onmisbaar hulpmiddel voor organisaties die streven naar operationele excellentie.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank