Kennisbank

Precisie (Meetprecisie)

Wat is Precisie?

In de context van statistische procesbeheersing en metingen, verwijst precisie naar de mate van variabiliteit of spreiding van meetresultaten. Een hoog-precies meetinstrument levert resultaten op die zeer dicht bij elkaar liggen bij herhaalde metingen van dezelfde entiteit. Dit geeft aan dat er weinig variatie of ‘ruis’ is veroorzaakt door het meetsysteem zelf.

Precisie versus Nauwkeurigheid

Het is belangrijk om precisie te onderscheiden van nauwkeurigheid:

  • Precisie: Hoe consistent zijn de meetresultaten bij herhaald meten.
  • Nauwkeurigheid: Hoe dicht een gemeten waarde ligt bij de werkelijke of referentiewaarde.

Een meetsysteem kan zeer precies zijn door consequent dezelfde waarde te meten, maar als er een systematische fout aanwezig is, kan het toch onnauwkeurig zijn. Dit betekent dat het systeem consistent dezelfde foutieve waarde kan meten.

Belang van Precisie

In Lean Six Sigma en andere kwaliteitsmanagementpraktijken is precisie van groot belang. Hoge precisie in meetinstrumenten is essentieel voor:

  • Verminderen van Procesvariabiliteit: Precisie helpt bij het bepalen of de waargenomen variatie in een proces echt is of slechts ruis van de meetinstrumenten.
  • Betrouwbare Procescontrole: Bij het gebruik van controlekaarten en andere monitoringtools, waarborgt een hoge precisie dat de gegevens die worden gebruikt om beslissingen te nemen betrouwbaar zijn.

Toepassingen van Precisie

  • Statistische Procesbeheersing: Gebruik van controlekaarten om procesprestaties te monitoren en te beheersen, waarbij een hoge precisie essentieel is voor geldige inzichten.
  • Kwaliteitsborging: In sectoren zoals de productie, farmaceutische industrie, en laboratoriumtesten, waar kleine variaties grote gevolgen kunnen hebben.

Verbeteren van Precisie

Organisaties kunnen hun precisie verbeteren door:

  • Kalibratie: Regelmatige kalibratie van meetinstrumenten om te verzekeren dat ze correct functioneren.
  • Opleiding: Zorgen dat personeel goed getraind is in het correct gebruiken van meetinstrumenten.
  • Herziening van meetmethodes: Continu evalueren en verbeteren van meetmethoden om de betrouwbaarheid van gegevens te verhogen.

Conclusie

Precisie is een kritische factor in het beheren van procesvariabiliteit en het waarborgen van kwaliteit binnen productie en andere technische velden. Het helpt organisaties onderscheid te maken tussen echte procesvariatie en ruis veroorzaakt door meetinstrumenten, wat essentieel is voor het effectief toepassen van Lean Six Sigma en andere kwaliteitsverbeteringsmethoden.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank