Kennisbank

Jidoka

Wat is Jidoka?

Jidoka, een sleutelconcept binnen Lean en Lean Six Sigma, speelt een essentiële rol in de waarborging van kwaliteit en foutpreventie binnen productieprocessen. Het principe, dat vertaald kan worden als “automatisering met een menselijke touch” of “intelligente automatisering”, werd geïntroduceerd door Sakichi Toyoda, de oprichter van Toyota Industries Corporation.

Principes van Jidoka

  • Ingebouwde Kwaliteit: Jidoka benadrukt het belang van het integreren van kwaliteit vanaf het begin van het productieproces. Dit principe verplicht elke werknemer om verantwoordelijk te zijn voor de kwaliteit van zijn werk en eventuele fouten onmiddellijk te identificeren en te corrigeren.
  • Stop de Productielijn: Operators hebben de autoriteit om de productielijn onmiddellijk te stoppen als ze fouten detecteren. Dit voorkomt de doorstroming van defecte producten naar volgende stappen in het productieproces.
  • Autonome Apparatuur: Moderne implementaties van Jidoka kunnen autonome machines en sensoren omvatten die fouten zelfstandig detecteren en de productielijn stoppen, zelfs zonder menselijke tussenkomst.
  • Voortdurende Verbetering: Jidoka stimuleert een cultuur van continue verbetering, waarbij elke fout aanleiding geeft tot een onderzoek naar de oorzaak en de implementatie van een permanente oplossing.

Toepassing van Jidoka

Jidoka vindt vaak plaats naast “Poka-Yoke”, een methode gericht op foutpreventie. Het spectrum van toepassingen varieert van eenvoudige visuele hulpmiddelen tot geavanceerde automatische systemen die zijn ontworpen om productiefouten onmiddellijk te corrigeren.

Voordelen van Jidoka

  • Verbeterde Productkwaliteit: Door fouten direct bij detectie te corrigeren, worden defecte producten geminimaliseerd.
  • Efficiëntie in Productieproces: Vroegtijdige foutdetectie en -correctie minimaliseren de verspilling van tijd, arbeid en materialen.
  • Medewerkerbetrokkenheid: De verantwoordelijkheid voor kwaliteitsbewaking verhoogt de betrokkenheid en empowerment van medewerkers.

Jidoka staat centraal in het creëren van een cultuur waar kwaliteit voorop staat en elk individu verantwoordelijk is voor het behouden van deze kwaliteit door actieve foutpreventie en onmiddellijke correctie. Het is een fundamenteel aspect van Lean en Six Sigma dat bijdraagt aan efficiënte, kwalitatief hoogstaande productieprocessen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank