Kennisbank

Just in Time (JIT)

Wat is Just in Time (JIT)?

Just in Time (JIT) is een managementstrategie die gericht is op het efficiënt inrichten van productieprocessen door verspilling te minimaliseren en precies te produceren wat op dat moment nodig is. JIT is een kerncomponent van Lean Manufacturing en heeft als doel de efficiëntie te verhogen en de kosten te verlagen door de voorraadniveaus te minimaliseren en de productie nauw af te stemmen op de klantvraag.

Kernprincipes van JIT

 • Minimale Voorraad: JIT-methoden streven ernaar voorraadniveaus zo laag mogelijk te houden. Dit vermindert de kosten voor opslag en vermindert de kans op veroudering of beschadiging van goederen.
 • Just in Time Productie: Productieprocessen worden geactiveerd door actuele klantvragen, niet door voorspelde of verwachte orders. Dit principe helpt overproductie te voorkomen en de doorlooptijden te verkorten.
 • Takt Time: Dit is de snelheid waarmee producten geproduceerd moeten worden om aan de klantvraag te voldoen. JIT streeft ernaar de productiesnelheid nauwkeurig af te stemmen op deze takt time.
 • Kwaliteit: Een belangrijk aspect van JIT is het inbouwen van kwaliteit in het productieproces, waardoor de noodzaak voor herwerk wordt verminderd en de efficiëntie wordt verhoogd.
 • Continue Verbetering: JIT stimuleert voortdurende verbeteringen in alle aspecten van het productieproces, met als doel het elimineren van alle vormen van verspilling.
 • Flexibiliteit: Om effectief te zijn, moeten JIT-systemen flexibel zijn om snel te kunnen reageren op veranderingen in de klantvraag en productievereisten.

Implementatietechnieken

 • Kanban-systemen: Deze worden gebruikt om de flow van materialen binnen een productieproces te beheren en zijn een essentieel onderdeel van JIT om ervoor te zorgen dat elke productie-eenheid precies weet wat te produceren en wanneer.
 • Single-Minute Exchange of Die (SMED): Deze techniek richt zich op het verminderen van de tijd die nodig is om apparatuur om te stellen, waardoor de flexibiliteit en snelheid van het productieproces toenemen.
 • Total Productive Maintenance (TPM): Dit zorgt voor een betrouwbare operatie van machines en apparatuur, wat cruciaal is om productievertragingen en storingen te voorkomen.

Voordelen van JIT

 • Kostenreductie: Door voorraden laag te houden en de efficiëntie te verhogen, kunnen aanzienlijke kostenbesparingen worden gerealiseerd.
 • Verbeterde kwaliteit: Doordat kwaliteit een integraal onderdeel is van het JIT-proces, verbetert de algehele productkwaliteit.
 • Grotere klanttevredenheid: Door snel en efficiënt op klantvragen te reageren, verbetert JIT de klanttevredenheid.

JIT is een dynamische en adaptieve aanpak die, wanneer correct geïmplementeerd, organisaties in staat stelt om efficiënter en responsiever te opereren in competitieve markten.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank