Kennisbank

Lean Manufacturing

Wat is Lean Manufacturing?

Lean Manufacturing, ook wel Lean Production genoemd, is een systematische benadering gericht op het minimaliseren van verspilling binnen productiesystemen, terwijl tegelijkertijd de productiviteit wordt gemaximaliseerd. Het concept is afkomstig uit het Toyota Production System (TPS) en legt de nadruk op het verbeteren van de kwaliteit en het efficiënter maken van processen door het elimineren van alles wat geen waarde toevoegt voor de klant.

Principes van Lean Manufacturing

 1. Waarde Definiëren:
 2. Begin met het definiëren wat waarde is vanuit het perspectief van de klant. Elke stap in het productieproces die niet direct bijdraagt aan het creëren van waarde wordt beschouwd als verspilling.
 3. De Waardestroom In Kaart Brengen:
 4. Identificeer alle stappen in het productieproces en maak onderscheid tussen waarde-toevoegende activiteiten en niet-waarde-toevoegende activiteiten. Plan om de laatste te elimineren of te reduceren.
 5. Creëren van Flow:
 6. Zorg ervoor dat de productiestappen soepel en zonder onderbrekingen verlopen om vertragingen, wachttijden of overbodige voorraden te vermijden.
 7. Implementeren van een Pull-systeem:
 8. In plaats van te produceren gebaseerd op voorspellingen, produceer je op basis van de werkelijke vraag. Dit helpt overproductie te voorkomen, een van de grootste vormen van verspilling.
 9. Streven naar Perfectie:
 10. Continue verbetering (Kaizen) moet een permanente doelstelling zijn in het proces, met de betrokkenheid van alle medewerkers om efficiëntie en kwaliteit continu te verbeteren.

Belangrijke Elementen van Lean Manufacturing

 • Verspilling Elimineren: Lean richt zich voornamelijk op het elimineren van acht soorten verspilling: defecten, overproductie, wachten, niet-utiliseerbare talenten, transport, voorraad, beweging, en extra verwerking.
 • Klantgerichtheid: De behoeften van de klant staan centraal. Alles wat niet bijdraagt aan het voldoen aan deze behoeften wordt als verspilling gezien.
 • Flexibiliteit: Lean-systemen zijn ontworpen om snel te kunnen reageren op veranderende klantbehoeften met minimale vertragingstijd.
 • Kwaliteitsverbetering: Door fouten bij de bron aan te pakken, streeft Lean ernaar de kwaliteit gedurende het hele productieproces te verbeteren.
 • Teamwerk en Communicatie: Een Lean omgeving bevordert een cultuur van teamwerk en open communicatie, waar suggesties voor verbetering worden gewaardeerd en aangemoedigd.

Voordelen van Lean Manufacturing

 • Kostenreductie: Door verspilling te verminderen, kunnen bedrijven hun kosten significant verlagen.
 • Verbeterde Productiviteit en Efficiëntie: Stroomlijning van productieprocessen leidt tot verhoogde productiviteit.
 • Hogere Klanttevredenheid: Snellere doorlooptijden en hogere kwaliteit van producten leiden tot grotere klanttevredenheid.
 • Verbeterde Werkomgeving: Door medewerkers te betrekken bij het verbeteringsproces, verbetert Lean de werktevredenheid en -veiligheid.

Samenvattend is Lean Manufacturing niet alleen een reeks tools en technieken; het is een filosofie die de manier waarop een organisatie functioneert verandert, gericht op het maximaliseren van waarde door systematische eliminatie van verspilling.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank