Kennisbank

Probleemstelling

 Wat is een Probleemstelling?

Een probleemstelling is een onderdeel van elk Lean of Six Sigma project. Het fungeert als het startpunt, vergelijkbaar met GPS-coördinaten, die precies aangeven waar het probleem zich bevindt binnen het proces of de organisatie. Een effectieve probleemstelling is beknopt, feitelijk, specifiek, en meetbaar, en biedt een duidelijk uitgangspunt voor verbeterinitiatieven.

Kenmerken van een Goede Probleemstelling

 • Specifiek: Het probleem moet duidelijk en nauwkeurig omschreven worden.
 • Meetbaar: Er moeten kwantificeerbare gegevens zijn die het probleem ondersteunen.
 • Feitelijk: De omschrijving moet op feiten gebaseerd zijn, zonder subjectieve interpretaties.
 • Beknopt: De verklaring moet kort en bondig zijn, zonder overbodige informatie.

Voorbeeld van een Probleemstelling

In plaats van een vage uitspraak als “Onze afdeling doet het niet zo goed,” zou een doeltreffende probleemstelling voor een Lean of Six Sigma project kunnen zijn: “De doorlooptijd van proces X is momenteel 15 dagen, wat leidt tot een klanttevredenheidsscore van minder dan 70%.” Dit biedt een duidelijk, specifiek en meetbaar uitgangspunt voor het verbeterproject.

Het Belang van een Sterke Probleemstelling

Een goed geformuleerde probleemstelling:

 • Zet de toon voor het project: Het stelt het team in staat om een duidelijk en gemeenschappelijk begrip van het probleem te hebben.
 • Helpt bij het stellen van doelen: Door een duidelijk probleem te identificeren, kunnen specifieke en realistische doelen worden gesteld voor het project.
 • Maakt metingen en succesbeoordeling mogelijk: Het biedt een basislijn waartegen verbeteringen kunnen worden gemeten.

Het Ontwikkelen van een Probleemstelling

Bij het ontwikkelen van een probleemstelling in een Lean of Six Sigma project, volg je deze stappen:

 1. Data verzamelen: Verzamel kwantitatieve en kwalitatieve data die het probleem illustreren.
 2. Analyseer de situatie: Begrijp de kern van het probleem door analyse en discussie.
 3. Definieer het probleem: Formuleer een duidelijke, beknopte en feitelijke omschrijving van het probleem.
 4. Verifieer de probleemstelling: Zorg ervoor dat het probleem correct en volledig wordt weergegeven en door belanghebbenden wordt erkend.

Conclusie

Een nauwkeurig geformuleerde probleemstelling is onmisbaar voor het succes van Lean en Six Sigma projecten. Het biedt een duidelijke richting en een stevige basis voor alle volgende stappen in het verbeterproces. Door de tijd te nemen om een sterke probleemstelling te ontwikkelen, zorgt een team ervoor dat de juiste problemen worden aangepakt op een manier die leidt tot meetbare en waardevolle verbeteringen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank