Kennisbank

Proces

Wat is een Proces?

Een “proces” is een opeenvolging van gestructureerde activiteiten die een bepaalde input nemen en deze transformeren naar een output. Processen kunnen variëren in complexiteit van dagelijkse handelingen zoals het zetten van koffie, tot zeer complexe procedures zoals het fabriceren van een vliegtuigmotor. Het doel van een proces is om waarde toe te voegen door de input op een systematische manier om te zetten in een waardevolle output.

Kernaspecten van een Proces

 • Waarde-toevoegende stappen: Activiteiten binnen het proces die direct bijdragen aan het verhogen van de waarde van de output.
 • Verspilling: Elementen binnen het proces die geen waarde toevoegen en waar mogelijk kosten en tijd verspillen.
 • Verbeteringsmogelijkheden: Gebieden binnen het proces waar efficiëntie, effectiviteit, en kwaliteit kunnen worden verbeterd.

Procesanalyse in een Lean Omgeving

In Lean management ligt de nadruk op het meten, analyseren, en optimaliseren van processen. Een gestructureerde benadering om een proces te begrijpen en te verbeteren omvat het overwegen van de ‘5 W’s en de H’:

 1. Wie: Identificeer wie er bij het proces betrokken is.
 2. Wat: Bepaal wat de specifieke stappen zijn binnen het proces.
 3. Waar: Overweeg waar het proces plaatsvindt binnen de organisatie.
 4. Wanneer: Analyseer wanneer het proces wordt uitgevoerd.
 5. Waarom: Begrijp waarom het proces op deze manier wordt uitgevoerd.
 6. Hoe: Bestudeer hoe het proces wordt uitgevoerd om de output te produceren.

Belang van Procesbegrip

Het begrijpen van processen is cruciaal in elke organisatie omdat het helpt bij:

 • Efficiëntie: Identificeren van inefficiënties en het elimineren van verspilling.
 • Effectiviteit: Verzekeren dat het proces de gewenste resultaten oplevert.
 • Continue Verbetering: Bieden van een basis voor aanhoudende procesverbeteringen.

Het Belang van Procesoptimalisatie

Procesoptimalisatie in Lean management is gericht op het maximaliseren van waarde en het minimaliseren van verspilling. Dit wordt bereikt door:

 • Standaardisatie van werk: Zorgen voor consistentie in hoe activiteiten worden uitgevoerd.
 • Kwaliteitsverbetering: Continu streven naar verbetering van de outputkwaliteit.
 • Flexibiliteit: Aanpassen van processen aan veranderende omstandigheden om efficiëntie te behouden.

Conclusie

Een proces is de ruggengraat van elke organisatie, en een goed begrip en management ervan is essentieel voor succes in een Lean omgeving. Door processen systematisch te analyseren en te verbeteren, kunnen organisaties hun efficiëntie verhogen, de kwaliteit van hun producten of diensten verbeteren, en een cultuur van continue verbetering bevorderen. Het is de routekaart voor een effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank