Kennisbank

Procesmodellen

Procesmodellen in Lean Management

In Lean management is het in kaart brengen van processen essentieel voor het begrijpen, analyseren en verbeteren van de workflow. Er zijn verschillende procesmodellen die gebruikt kunnen worden, elk met specifieke voordelen en toepassingen. Hieronder worden enkele van de meest gebruikte procesmodellen toegelicht:

SIPOC

 • Beschrijving: SIPOC staat voor Suppliers, Inputs, Process, Outputs, en Customers. Dit model biedt een hoog niveau overzicht van het proces en identificeert de belangrijke elementen voor elk processtadium.
 • Toepassing: SIPOC wordt vooral gebruikt in de beginfase van procesanalyse en Lean implementatie om een duidelijk beeld te krijgen van de procescontext.

Swimlane Diagram

 • Beschrijving: Een Swimlane Diagram verdeelt een proces in ‘banen’ die elk een afdeling of een individu vertegenwoordigen. Dit model verduidelijkt de rollen en verantwoordelijkheden binnen een proces en toont hoe verschillende stappen door de betrokkenen worden uitgevoerd.
 • Toepassing: Ideaal voor het in kaart brengen van complexe processen die meerdere afdelingen of teams omvatten.

Flowchart

 • Beschrijving: Een Flowchart is een visuele weergave van de opeenvolgende stappen in een proces. Het is een eenvoudige manier om de volgorde en de basisstappen van een proces te visualiseren.
 • Toepassing: Zeer geschikt voor het afbeelden van eenvoudige, sequentiële processen, maar minder effectief voor complexe of parallelle interacties.

Makigami Diagram

 • Beschrijving: Het Makigami Diagram is een vorm van proceskaart die zich richt op de informatieflow binnen een proces, inclusief de problemen en verliezen die bij elke stap optreden.
 • Toepassing: Wordt gebruikt om inefficiënties en niet-waarde-toevoegende activiteiten in processen te identificeren en te elimineren.

Value Stream Mapping (VSM)

 • Beschrijving: Value Stream Mapping is een gedetailleerd Lean tool dat alle acties (zowel waarde-toevoegende als niet-waarde-toevoegende) vereist voor het ontwerp en de productie van een product of dienst in kaart brengt, van begin tot eind.
 • Toepassing: VSM is gericht op het elimineren van verspilling en het optimaliseren van de totale doorlooptijd, en is bijzonder nuttig voor het verbeteren van complexe productie- en bedrijfsprocessen.

Spaghetti Diagram

 • Beschrijving: Een Spaghetti Diagram is een visuele weergave die de werkelijke fysieke stroom en beweging van materialen of mensen binnen een werkruimte traceert.
 • Toepassing: Effectief voor het identificeren van onnodige bewegingen en het optimaliseren van de fysieke layout van werkruimten om efficiëntie te verbeteren.

Conclusie

Elk van deze procesmodellen biedt waardevolle inzichten en heeft zijn eigen unieke toepassingen binnen Lean management. Door het juiste model te kiezen voor een specifieke situatie, kunnen organisaties hun processen diepgaand begrijpen en systematisch verbeteren, wat leidt tot aanzienlijke efficiëntieverbeteringen en kostenbesparingen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank