Kennisbank

Process Capability Analyse

Wat is een Process Capability Analyse?

Een Process Capability Plot analyse een grafische weergave die in kwaliteitsmanagement en Lean Six Sigma wordt gebruikt om de bekwaamheid (‘capability’) van een proces te evalueren. Deze grafiek helpt te bepalen in hoeverre een proces in staat is om producten of diensten te produceren die binnen de vooraf bepaalde specificatiegrenzen vallen. Dit wordt vaak uitgevoerd via een histogram of een bell-curve, die visueel de verspreiding en centrale tendentie van de procesdata toont.

Belangrijke Statistische Indicatoren

  • Cp en Cpk: Deze indices meten de procescapaciteit, waarbij Cp de spreiding van het procesdata in relatie tot de specificatielimieten aangeeft, zonder rekening te houden met de procescentrering. Cpk houdt wel rekening met de centrering van het proces ten opzichte van de specificatielimieten.
  • Pp en Ppk: Vergelijkbaar met Cp en Cpk, maar Pp en Ppk houden rekening met de lange termijn procesprestaties en natuurlijke variaties binnen het proces.

Interpretatie van de Capability Indices

  • Cp of Cpk > 1.33: Wordt vaak beschouwd als een indicatie dat het proces adequaat presteert, met voldoende capaciteit om aan de specificaties te voldoen.
  • Cp of Cpk < 1.33: Kan wijzen op problemen binnen het proces, zoals te veel variatie of een slechte centrering, wat leidt tot output die niet consistent binnen de specificatielimieten valt.

Gebruik van Process Capability Analyse

  • Procesevaluatie: Door het visualiseren van de prestaties van een proces, kunnen managers en engineers snel identificeren of een proces binnen de specificatiegrenzen presteert.
  • Identificatie van Verbeterpunten: De plot helpt bij het pinpointen van gebieden waar het proces mogelijk aangepast moet worden om de performance te verbeteren.
  • Kwaliteitscontrole: Regelmatig gebruik van capability plots in de productieomgeving kan helpen bij het handhaven van hoge kwaliteitsnormen en bij het vroegtijdig opsporen van kwaliteitsafwijkingen.

Conclusie

Een Process Capability Analyse is een krachtig hulpmiddel in het kwaliteitsmanagement en Lean Six Sigma, dat essentiële inzichten biedt in de prestaties van processen. Het stelt organisaties in staat om op data gebaseerde beslissingen te nemen en processen systematisch te verbeteren, wat leidt tot hogere efficiëntie en betere productkwaliteit.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank